POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 10 januari 2008

Hoe dan ook op weg naar Vlaamse (en Waalse) onafhankelijkheid

Naar aanleiding van het onafhankelijkheidsdebat dat in Vlaanderen gedurende maanden met een grote intensiteit werd gevoerd – de meningmakers en de media meestal als voorstanders van het behoud van de zogenaamde eenheid, de Vlaamse burgers als cijfers in allerlei opiniepeilingen meestal als voorstanders van een veel ruimere autonomie – zette het Vlaams Belang onlangs een onafhankelijkheidscampagne op de sporen.

In elke Vlaamse brievenbus kwam een brochure te zitten, waarin haarfijn de argumenten pro Vlaamse onafhankelijkheid uit de doeken werd gedaan. Daarnaast publiceerde Vlaams Volksvertegenwoordiger Karim Van Overmeire een boek, waarin aan de hand van 3 praktische voorbeelden concreet werd gemaakt hoe Vlaanderen onafhankelijk zou kunnen worden (*).

Het Vlaams Belang verspreidt ondertussen ook Vlaamse identiteitskaarten, die er heel écht uitzien. Zij veruiterlijken als het ware het concrete, reële en realistische van onze Vlaamse onafhankelijkheid. Een geslaagde operatie blijkbaar, want FDF-hoofdman Maingain wil dat de Kamer onderzoekt of met deze Vlaamse identiteitskaarten de wet op de privacy niet werd geschonden…

Als klap op de vuurpijl kondigt Filip Dewinter, Vlaams Belangfractieleider in het Vlaams Parlement, aan dat hij in Wallonië spreekbeurten wil geven over Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid. Ook in Wallonië moeten voorstanders van een ‘fluwelen boedelscheiding’ te vinden zijn. “Misschien niet bij de politiek, maar wel bij de bevolking. Nu heeft de politieke klasse er zich verbonden met België. Zonder België als reddingsmiddel, zonder Vlaanderen als melkkoe kan de bevolking van Wallonië het juk van de PS afschudden. Ook Wallonië is het best gediend met onafhankelijkheid”, aldus Filip Dewinter in De Standaard (05.01.2008).

In het verleden beschuldigde ‘men’ het Vlaams Belang wel eens aan “verrottingsstrategie” te doen, door aan de kant te blijven staan. Deze beschuldiging blijven volhouden, nu Filip Dewinter de hand naar de Franstaligen uitsteekt en een ernstig scheidingsgesprek voorstelt, zou van politieke vooringenomenheid getuigen. Wie durft de discussie in Franstalig België aan?


(*) Van Overmeire, K., “Vlaamse onafhankelijkheid – hoe moet dat dan. 30 vragen en 30 antwoorden, 3 praktische voorbeelden en 1 ontwerp van Grondwet”, 2007, Uitgeverij Egmont, Brussel, 159 pagina’s, ISBN 978 – 90 – 78898 – 06 – 1.

Geen opmerkingen: