POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 21 januari 2008

Grensarbeid en het Vlaams Belang

In West-Vlaanderen kreunen vele KMO’s onder een chronisch gebrek aan werknemers. Waalse ‘werkzoekende’ werklozen zijn blijkbaar niet mobiel genoeg en weigeren zich te verplaatsen naar het werk. Zo komen al decennialang duizenden Franse werknemers in onze fabrieken en in onze familiebedrijven werken. Bepaalde West-Vlaamse bedrijven draaien ondertussen op 30% (en in sommige gevallen op 60%) Franse werknemers.

Voor die Franse werknemers was dit tot hier toe ook een win-winoperatie, immers:
1. de brutolonen in België liggen een stuk hoger dan in Frankrijk,
2. bovendien betalen deze werknemers hun sociale zekerheidsbijdragen in België (tegen een tarief dat lager is dan het Franse),
3. en tenslotte betalen ze personenbelastingen in het thuisland en niet in het land waar ze werken (de belastingtarieven in Frankrijk liggen lager dan die in België).

Het Vlaams Belang stelt vast dat een Belgisch economisch beleid voeren dat de twee regio’s past, compleet onmogelijk is geworden. Minister van Financiën Didier Reynders (MR) heeft het immers nodig gevonden om met Frankrijk een akkoord over de grensarbeid te sluiten, met daarin de bepaling dat Fransen, die in ons land komen werken, aan de hogere Belgische belastingen zullen worden onderworpen. Didier Reynders is namelijk alléén uit op de Waalse voordelen: door de fiscale voordelen voor de Fransen terug te dringen, zullen Franse werknemers ook minder massaal Wallonië afschuimen naar de weinige beschikbare arbeidsplaatsen. Minister Reynders stelt hiermee dus Waalse jobs veilig.

De minder positieve kant is wel dat Franse werknemers even massaal uit West-Vlaanderen zullen wegblijven en dat onze West-Vlaamse KMO’s en bedrijven ermee dreigen hun investeringen drastisch te verminderen of zelfs het bedrijf te verplaatsen buiten West-Vlaanderen. Franstalige politici hebben de mond vol van “solidariteit” en “maatregelen die goed zijn voor alle mensen”, maar ondertussen mag Vlaanderen opdraaien voor louter Waalse voordelen.

De Vlaams Belangpolitici roepen de zogenaamde Vlaamse meerderheidspartijen op om dit akkoord, dat nog ter stemming moet voorgelegd worden in het parlement, tegen te houden. Wij roepen iedereen op om met de grootste waakzaamheid toe te zien op dit Belgisch recuperatiebeleid dat alléén uit is op Franstalige voordelen. Het Vlaams Belang wijst er trouwens op dat dit gewoon ONMOGELIJK zou zijn in een onafhankelijk Vlaanderen. Een onafhankelijk Vlaanderen zou namelijk zelf en zonder Belgische schoonmoeder een akkoord kunnen sluiten met Frankrijk, waarin de voordelen voor de West-Vlamingen (en voor de Fransen) behouden zouden kunnen worden. Met België kan het blijkbaar niet meer.

Geen opmerkingen: