POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 9 januari 2008

In Vlaams-Brabant gaat het gebeuren.

Voor enkele dagen liet senator Roland Duchâtelet, hoofdman van de Vivantstam binnen Open VLD, iets op, wat op een proefballonnetje leek. Hij ontplooide een plan om Brussel uit te bouwen tot een echt stadsgewest, waarbij de grens van Brussel zou komen te liggen in Diest en in Nijvel. Brussel zou met andere woorden Vlaams- en Waals-Brabant opslorpen. Brussel zou te weinig ‘Lebensraum’ hebben, aldus deze politicus in Het Laatste Nieuws.

Voor ons, het Vlaams Belang, was dit plan te gek voor woorden. Inderdaad, geachte heer Duchâtelet, door deze uitbreiding worden faciliteiten gewoon overbodig. Maar de Nederlandstaligen worden er gewoon even overbodig. Heeft de Vlaamse Beweging zich gedurende decennia ingespannen om tenminste het Vlaamse karakter en de Nederlandse taal in Vlaams-Brabant te beschermen, dan maakt senator Duchâtelet dat in een pennentrek gewoon overbodig. Om even op zijn élan voort te gaan: ik meen zelfs dat men alle verdere staatshervormingen overbodig zou kunnen, mocht je de gemeenschappen en gewesten als entiteiten kunnen schrappen…Schrap Vlaanderen, en je hebt geen Vlaamse problemen meer.

Nu hadden de liberalen al heel snel door dat dit plan op heel weinig sympathie zou kunnen rekenen. Misschien daarom dat een van de mindere goden aan het blauwe firmament dit voorstel mocht lanceren. En misschien ook daarom dat het plan onmiddellijk door de liberalen werd afgeschoten. De pers had het over “geen standpunt van Open VLD”, en "te haastig" en te weinig onderbouwd.

Laten we ons echter vooral niet te veel illusies maken. Het is duidelijk dat de toegevingen, die Verhofstadt (toch nog steeds, naast premier III de opperbaas bij diezelfde Open VLD) meent te moeten doen aan de Franstaligen, gaan in zijn nota steevast in de richting van een uitbreiding van het Brussels stadsgewest. Zo zouden bijvoorbeeld de inwoners van de 6 faciliteitengemeenten de mogelijkheid krijgen om te stemmen op de lijsten van Brussel-hoofdstad. De druk op de Vlamingen in deze gemeenten wordt verder opgedreven doordat de Franstaligen nu ook nog eens verdere scolaire en parascolaire activiteiten kunnen ontwikkelen en financieren. En volgens Gazet van Antwerpen wordt het Brusselse stadsgewest zelfs gewoonweg uitgebreid.

Met andere woorden: er bestaat geen toeval in de politiek en het is maar al te duidelijk dat zijn plannen om Brussel uit te breiden en zo de corridor naar Wallonië te realiseren Vlaanderen en vooral Vlaams-Brabant een doodsteek kunnen toebrengen. Van de Vlaamse Beweging mag een krachtig antwoord worden verwacht.

Geen opmerkingen: