POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 18 januari 2008

Is het Vlaams Belang onmenselijk?

Gisteren was er het asieldebat in de Kamer. Aanleiding was de hongerstaking door een aantal afgewezen asielzoekers, die regularisatie én papieren eisen om in België te kunnen blijven. Alle linkse partijen sprongen op de kar van deze ‘sans-papiers’ en vroegen dringend actie van de regering om te komen tot snelle oplossingen.

Het Vlaams Belang, vooral bij monde van collega Filip De Man, trekt hierin al jaren een klare en duidelijke lijn. Ten eerste moet er gewezen worden op de loodzware verantwoordelijkheid van de Belgische overheid door niet sneller beslissingen te nemen in de asieldossiers zelf. Mensen die politieke vervolging in het eigen land riskeren, kunnen om asiel verzoeken: dit algemeen mensenrecht is gekend. Maar het moet voor onze partij dan wel gaan om effectieve politieke vervolging. En de beslissing, en zo nodig de afwijzing, van het asiel moet veel sneller gebeuren.

Links wil deze zogenaamde asielcrisis in België oplossen door illegalen in één klap tot legalen te maken, wat voor het Vlaams Belang een totaal verkeerd signaal is. Op die manier geeft men aan andere asielzoekers het signaal: “Maal er niet om als uw asielaanvraag wordt afgewezen, u wordt illegaal en enkele jaren later wordt u toch geregulariseerd”. En mensen, die het land ‘braaf’ verlaten, nadat hun asielaanvraag werd afgewezen, krijgen hierdoor ook een totaal verkeerd signaal.

Toen het enkele jaren geleden tot een eerste regularisatiegolf kwam (met ongeveer 45.000 illegalen die in één klap ‘legaal’ in ons België verklaard werden…), werd ons in alle toonaarden beloofd dat dit een éénmalige operatie was. “Er zou zeker geen gevolg komen”. Wij van het Vlaams Belang waarschuwden toen al voor een aanzuigeffect met een nieuwe regularisatiegolf: het is zover! Trouwens: minister Dewael regulariseert – op basis van zogenaamde humanitaire gronden – al jaren op een vrij brede basis: elk jaar worden er ongeveer 11.000 illegaal verblijvende vreemdelingen in ons land geregulariseerd.

Men zou eindelijk eens moeten begrijpen dat het niet volstaat om nationaal een asielbeleid op poten te zetten, als men er niet tezelfdertijd in slaagt om op hetzelfde moment het uitwijzings- en vervolgingsbeleid op snelheid te krijgen. Wat baat het om asielaanvragen af te wijzen, als men er niet in slaagt – of in wil slagen – de mensen uit te wijzen, maar integendeel dezelfde illegalen na allerlei morele chantagetechnieken van de asiellobby van illegaal tot legaal maakt? De grote meerderheid van de Vlaamse burgers verwacht een consequent asielbeleid, en dat is er – ondanks de mooie, sussende woorden van minister Dewael gisteren – nog altijd niet.

Geen opmerkingen: