POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 24 januari 2008

Gij noemt mij een racist, mijnheer?

Een gedicht dit keer. Een gedicht zonder auteur en mij doorgestuurd door één van mijn lezers. Bedankt dus, lezer, voor een tekst die perfect de hypocrisie van het politiek correcte denken illustreert.


"Gij noemt mij een racist, mijnheer
omdat ik eigen volk en eigen taal waardeer,
bij eigen aard en eigen waarden zweer,
mijn kind'ren eerst hun rechten leer.
Daarom noemt gij mij een racist, mijnheer.

Noemt gij mij een racist, mijnheer,
omdat ik vreemden zoals gasten eer,
geen dwang of geen bemoeizucht tolereer,
in eigen land de wetten zelf dicteer ?
Noemt gij mij daarom een racist, mijnheer ?

Stel, dat ik later in uw land passeer.
Zult gij niet eisen, dat ik zonder meer,
uw eigenheid en uw gewoonten accepteer ?
Dat ik uw wetten en uw regels respecteer ?
Zijt gij dan ook racist, mijnheer ?

Gij stuurt mij stellig naar mijn thuisland weer,
indien gij vindt dat ik te lang en al te zeer
van uw geduld en gastvrijheid profiteer.
Onthoud, dat gij noch recht noch reden hebt, wanneer
gij 't lef hebt, mij te schelden voor racist, mijnheer !"

1 opmerking:

chantal zei

Ere wie ere toekomst - dit gedicht werd geschreven door de 76-jarige beeldhouwer-graficus-dichter Wim De Cock uit Moerbeke. De Cock verwierf o.a. bekendheid met een vertaling van de gedichten van de middeleeuwse Franchois Villon.