POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 19 oktober 2007

goede manieren?

In De Morgen (16.10.2007) kan men lezen dat de Waalse overheid haar burgers goede manieren wil bijbrengen. “Voeten op de bank in de bus? Balorig blijven weigeren om dat niet-vergunde terras op te breken? Ook in Wallonië wil de regering er iets aan doen, aldus minister van Verkeer en Huisvesting, André Antoine”. De reden is eenvoudig, aldus de Waalse minister: “De regels zijn er om nageleefd te worden. We willen hen eerst en vooral informeren over onwenselijk gedrag. Als dat niet volstaat, zijn er sancties”.

Wallonië wil antisociaal gedrag bestrijden? Dan kan het misschien best bij zichzelf beginnen. Onze partij klaagde meermaals het antisociaal gedrag aan van de Waalse overheid inzake veiligheid op de openbare weg. U zult zich herinneren dat het federaal Verkeersveiligheidsfonds, dat wordt samengesteld met de verkeersboetes in dit land, voor meer dan 84% uit Vlaams geld bestaat: in Vlaanderen slaan u niet minder dan 1.118 anonieme camera’s gade, in Wallonië nog geen 100. En er is nog een tweede communautaire scheeftrekking in dit dossier: het verzamelde geld, ongeveer 84 miljoen euro, gaat voor slechts 48 miljoen naar Vlaanderen, de rest naar Wallonië en Brussel.

Onvergetelijk blijven de woorden van de voormalige PS-voorzitter Di Rupo in Humo (22.07.2003) als reactie op deze cijfers: "Vlamingen moeten maar eens aanvaarden dat er tussen de regio’s verschillen in ethische gevoeligheid bestaan. Het dossier van de onbemande camera’s is in Vlaanderen bijvoorbeeld niet ethisch geladen, maar in Wallonië wél. Wij beschouwen het als een onaanvaardbare inbreuk op het privéleven zomaar gefotografeerd te kunnen worden met om het even wie naast je in de auto."

Uiteindelijk bleek deze week zowaar een communautaire doorbraak…Enkele kranten brachten het nieuws dat “als zoethouder voor De Wever” beslist was om het Verkeersveiligheidsfonds op te doeken in zijn huidige vorm. Aandachtige lezers hadden al heel snel door dat alleen de verdeling van de opbrengsten anders zou verlopen, niet de inning. Amper één dag later bleek zelfs dàt een brug te ver: deze nieuwe verdeling van de boetes zou pas ten vroegste in 2010 kunnen. Een kruimel van een kruimel als het ware.

Goede manieren? Vergeet het maar.

Geen opmerkingen: