POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 17 oktober 2007

De pers en het Vlaams Belang

Dat het vertrouwen van de modale Vlaming in “zijn” (of “haar”) pers niet al te groot is, kon u vroeger al op de nationale webstek van het Vlaams Belang vernemen. Het gaat meestal om ‘systeempers’, die zich, al dan niet bewust, braafjes houdt aan de ‘mainstream’-opinies van de Wetstraat. De Vlaming vindt er zijn eigen opinies steeds minder terug. De pers loopt met een wijde boog om het Vlaams Belang heen en dat leidt soms tot ‘ongewone’ toestanden.

Neem nu de jongste financiële fratsen van minister van Defensie Flahaut. Het Laatste Nieuws meldt (17.10.2007) dat minister van Begroting Freya Vanden Bossche (SP.A) haar collega beschuldigt van “onwettige gebruiken”. Volgens De Morgen ruziet paars over het gat dat ondertussen al ruim 200 miljoen euro groot zou zijn. Ik kan nog andere krantenartikels vermelden, maar het valt op dat steeds dezelfde partijen en personen worden genoemd: de minister natuurlijk (SP.A), Open VLD (in de figuur van Luc Van Biesen) en CD&V. Terwijl ik gisteren als lid van de commissie Financiën en Begroting wel degelijk de ernstige én onderbouwde tussenkomst van Vlaams Belangcollega Hagen Goyvaerts heb gehoord! De pers is blijkbaar doof aan één kant.

Hetzelfde verhaal over de belabberde toestand van de schatkist. Ten overvloede worden CD&V’ers Hendrik Bogaert en Carl Devlies geciteerd – dit gat is het gevolg van de totaal onrealistische ramingen van paars – maar ook nu weer blijft de tussenkomst van collega Goyvaerts - gisteren, en in dezelfde commissie - onbesproken. Hij slaagde er nochtans schitterend in om de vinger zeer gevat op de zere plek te leggen.

Een laatste verhaal en dat allemaal op dezelfde dag. Gisteren weigerde minister van Landbouw Sabine Laruelle (MR) in te gaan op een vraag van parlementsleden om de blauwtongziekte als een landbouwramp te aanvaarden. Als je de verslagen van De Standaard, Het Laatste Nieuws en De Morgen er op naleest, dan betrof het een koffiekransje van de dames Muylle (CD&V) Vautmans (Open VLD) en Laruelle (MR). Niemand heeft blijkbaar naar de tussenkomst van onze West-Vlaamse college Koen Bultinck geluisterd. Niemand zal zijn woorden in de pers lezen.

Toevallig allemaal? Té toevallig opdat nog iemand dit gelooft, natuurlijk. En natuurlijk zijn er wel degelijk journalisten die hun werk op een gedreven, professionele en vooral objectieve manier doen, dat weten we ook wel. Maar als er één plaats is waar de zogenaamde cordon sanitaire onverkort gehandhaafd blijft – en zéér tot ongenoegen van de lezers, die het spelletje wel doorhebben – dan is het wel in ‘onze’ Vlaamse pers.

Het lage vertrouwen van de Vlaming in ‘zijn’ of ‘haar’ pers verbaast niet. Maar men moet het eerst aan den lijve ondervinden, om het te geloven.

Geen opmerkingen: