POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 11 oktober 2007

Flahaut in de hoek

Dit is een plezant landje voorwaar, tenminste als je even de miljoenen euro uit je hoofd zet, die door het Belgisch beleid over de balk worden gegooid. In de pers vernemen we dat het departement Defensie – niet toevallig het departement van PS-minister én vertrouweling van Di Rupo, André Flahaut – onder toezicht van de inspectie van Financiën komt te staan. “Volgens het voorlopig onderzoek zou er een probleem zijn van 100 tot 200 miljoen euro” en zou er sprake zijn van zware “budgettaire ontsporingen” (Het Nieuwsblad, 10.10.2007). Volgens het voorlopig onderzoek, aldus de krant, “zou er een probleem van 100 tot 200 miljoen euro zijn (…) Volgens een regeringsbron zou het om onwettelijke mechanismen gaan. Tot volledig duidelijk is wat precies aan de hand is, moet elke euro eerst passeren via de inspectie Financiën. Voor de uittredende minister Flahaut is het alleszins een bijzonder vervelende zaak”. Er zouden verder ernstige gevolgen kunnen zijn voor het door paars vooropgestelde financiële evenwicht.

Wij zijn vooral benieuwd of Flahaut – in navolging van Fientje Moerman – nu ook vervroegd de ministerstitel inlevert en of Di Rupo – u weet wel, hij had “assez” van de “parvenu’s” in zijn PS en zou alle sjoemelaars ongenadig de deur wijzen – eindelijk en voorgoed afscheid durft nemen van deze prins karnaval.

Flahaut is trouwens niet aan zijn proefstuk. Op de nationale webstek van het Vlaams Belang verscheen bijvoorbeeld op 3 maart 2007 een niet-uitputtend lijstje van alle fratsen van Flahaut en uit dit artikel brengen wij hieronder enkele belangwekkende stukken.

De fratsen van Flahaut

Enige tijd terug (dit stukje werd dus op 3 maart 2007 gepubliceerd) liet Flahaut totaal verouderde kanonnen moderniseren op kosten van de federale kas. De werken werden "toevallig" uitbesteed aan het Waalse bedrijf EMI. In het kader van de NATO werd gestreefd naar eenvormigheid o.m. aangaande het kaliber voor zware wapens - vastgesteld op 110 mm. Minister Flahaut kocht echter mobiel geschut voor het leger met het nagenoeg uitgestorven kaliber 90 mm. De munitie wordt nog gemaakt in een Nijvels bedrijfje dat binnen de kieskring van de minister ligt. Sedert 2002 zorgt Flahaut er voor dat alle operationele munitie uit Vlaanderen wordt weggehaald en overgebracht naar Wallonië. Ook alle operationele legeronderdelen worden uit Vlaanderen weggehaald. Zo zijn er in Vlaanderen geen militaire vliegvelden meer met uitzondering van Kleine-Brogel (een Nato-basis, waar een minimum bezetting noodgedwongen wordt gehandhaafd). Dit is ook het geval voor Leopoldsburg waar nog slechts de keuken overblijft ( om te koken voor wie ?) en de sociale dienst. De kerneenheid is verplaatst naar Arlon. Op de helikopterbasis in Koksijde wordt de landingsbaan ingekort zodat het vliegveld niet langer kan gebruikt worden door jachtvliegtuigen. Voor de zeemacht werden twee tweedehandse oorlogsbodems aangekocht van de Nederlandse marine. Een van de schepen zal volledig onder Waals bevel en bezetting komen. De satellietobservatiepost, kostprijs 2.000.000.000 oude franken, kwam onder Flahaut terecht in Saive en dus onder rechtstreekse Waalse controle. Sommige militaire steundiensten zijn voorlopig nog ondergebracht in Vlaanderen ( bv. medische dienst ) maar werden vrij recent geplaatst onder het bevel van een vrouwelijke Franstalige generaal, afkomstig uit en woonachtig te Nijvel, bastion van de heer Flahaut. Militaire opslagplaatsen die op Vlaams grondgebied liggen, maar net over de taalgrens, worden bemand met Franstalige militairen (cfr. mobilisatiekern in Landen). Het staat als een paal boven water dat onder Flahaut het Belgisch leger wordt herleid tot een "Waalse militie". Sedert Europa dankzij commissaris voor ontwikkelingshulp Louis Michel geld vrijmaakte voor het uitvoeren van structuurwerken in Congo en deze fondsen werden aangevuld met Belgisch geld steeg de belangstelling van minister Flahaut, en van de hele Franstalige gemeenschap voor voornoemd Afrikaans land, zienderogen. Het is misschien toeval maar het Waalse bedrijf Poncin leverde onlangs een brug aan Congo. Wie weet wat er nog op stapel staat? ‘Opeens’ is Congo een democratisch land, moest de vorst er op bezoek, en moest president Kabila een doctoraat van de KMS krijgen “voor zijn performant beheer van het Congolese leger”. Men zal zich verder herinneren dat Belgisch militair materieel dat naar Congo werd gestuurd om er gebruikt te worden bij het toezicht houden op de presidentsverkiezingen, op zee "verdween" en zonder veel heisa werd vergeten. Volgens Flahaut ging het om een UNO-opdracht en was het probleem er één van de Verenigde Naties. Heeft u al iets gehoord van een vergoeding?Naast deze perikelen kreeg de bevolking ook nog te maken met de aanstelling van ‘mevrouw Flahaut’ tot gouverneur van de provincie Waals-Brabant, met het transport van een gewonde Russische miljardair met een Belgisch legervliegtuig van Nice naar Moskou samengaand met de nodige medische begeleiding en uitgebreide nazorg met zending van militair medisch personeel naar Rusland, en met het stationeren van twee legerhelikopters "Augusta" in Benin voor de verplaatsing van de president. Deze lijst is zeker niet limitatief. Andere dossiers staan in Het Laatste Nieuws (28.02.2007) vermeld. De fratsen van Flahaut gebeuren voor rekening van de regering, Flahaut wordt niet gesanctioneerd en Verhofstadt blijft krediet verliezen. Ze doen maar.

Geen opmerkingen: