POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 23 oktober 2007

De Post en de Vlamingen

Zowat een jaar geleden bood de partij mij de gelegenheid om een dossier ‘Communautaire scheeftrekkingen’ samen met andere collega's samen te stellen en min of meer afgewerkt (wannéér is zo'n dossier definitief afgewerkt?) op de webstek te brengen. Het moest een verzameling worden van alle bekende en minder bekende communautaire scheeftrekkingen in dit land, van de inning van verkeersboetes tot het aantal ziektedagen bij allerlei overheidsinstellingen. Ook De Post kwam in het lijstje voor…

Als Kamerlid kreeg ik de gelegenheid om de Staatssecretaris Overheidsbedrijven, Bruno Tuybens, hierover enkele vragen te stellen, en zijn antwoorden bevestigden de continuïteit van de scheeftrekkingen – ten nadele van Vlaanderen, maar dat had u natuurlijk al begrepen.

Wat het aantal werknemers betreft, zijn er in Vlaanderen 17.650 mensen tewerkgesteld (eind augustus 2007), in Wallonië 12.135 en in Brussel 7.436. Zelfs als we zeer genereus zouden zijn, en de helft van de Brusselaars als Nederlandstaligen klasseren, dan nog hinkt Vlaanderen hier achterop. Anders gezegd: Vlaanderen heeft recht op meer arbeidsplaatsen bij De Post.
Op mijn vraag naar de verhouding Nederlandstaligen/Franstaligen bij het kaderpersoneel van De Post, antwoordde de Staatssecretaris dat er momenteel 44% Franstaligen zijn en 56% Nederlandstaligen, ook en opnieuw een ondervertegenwoordiging van het aantal Nederlandstaligen.
Tenslotte wilde ik wel eens weten hoe het zat met de inplanting van het aantal postkantoren in de verschillende landsgedeelten. Uit het antwoord leerde ik dat op 100.000 inwoners Vlaanderen 0,09 postkantoren telt en Wallonië 0,14. Voor Vlaanderen zijn er verder 0,11 postpunten op 100.000 inwoners en voor Wallonië 0,18.


Valt het u trouwens niet op dat scheeftrekkingen altijd ten nadele van Vlaanderen zijn? Wie informatie heeft over communautaire scheeftrekkingen ten voordele van Vlaanderen, mag steeds met mij contact opnemen. Ik zoek het dan wel verder uit.

Geen opmerkingen: