POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 2 juli 2013

Wordt Brussel een Arabischsprekende stad?

U denkt dat ik overdrijf? Wrijft u zich dan eerst even de ogen uit en leest u dan de volgende bijdrage die in Het Laatste Nieuws verscheen: De derde taalbarometer van het Brusselse onderzoekscentrum BRIO toont de steeds groter wordende diversiteit in de hoofdstad aan. De kennis van het Frans, Nederlands en Engels is afgenomen, terwijl die van het Arabisch toeneemt. Er worden in totaal maar liefst 104 thuistalen gesproken. Dat blijkt uit een steekproef bij 2.500 volwassen Brusselaars.
Het aantal Brusselaars dat goed tot uitstekend Frans spreekt is tegenover de vorige taalbarometer gedaald van 95 tot 88 procent. Het Nederlands is met 5 procent gedaald tot een vierde en Engels eveneens met 5 tot 30 procent. Het aantal Brusselaars dat goed tot uitstekend Arabisch spreekt is daarentegen met meer dan een tiende gestegen. Bijna een vijfde van de Brusselse bevolking spreekt vandaag Arabisch.
Een derde van de Brusselaars groeide op in een gezin waar noch Nederlands noch Frans werd gesproken.
Van de min-25-jarigen groeide de helft op in een gezin waar twee of meer talen worden gesproken. Als er voor een tweede gezinstaal wordt gekozen is dat meestal Frans, maar die verdringt de oorspronkelijke thuistalen niet. Sommige migrantentalen winnen juist aan populariteit bij de jongeren.Geen opmerkingen: