POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 10 juli 2013

Onveiligheid in Roeselare – vlugge actie en reactie

Omdat verschillende burgers in en aan het station in Roeselare mij hadden laten weten dat het voorlopig busstation toch wel voor problemen en overlast zorgt, wilde ik van de heer politiecommissaris weten welke maatregelen genomen zouden worden. Er was ook sprake van nogal wat lawaaioverlast en belletje trek – altijd plezant, toch de eerste keer, want na tientallen belletjes trek is de grootste lol er natuurlijk ongeveer af. Tot slot zou zich een nieuwe drugsplaag in en rond het station ontwikkelen. Dealen wordt er opnieuw heel gewoon, blijkbaar.

Ik vroeg de heer politiecommissaris onder andere: Wordt er een speciaal oogje in het zeil gehouden, zeker nu de laatste schoolweken er aan komen? Hoe zit het met de politiebewaking in en rond het station? Zijn er permanenties? Wordt er vooral gepatrouilleerd in de aanlooptijden naar school? Rond de middag ook en rond de avonden? Tot slot, wat betreft de drugsproblematiek Wat wordt er concreet door de politie gedaan? Zijn er ondertussen al mensen opgepakt?
Ik kreeg hierop het volgende antwoord van de woordvoerster van de politiecommissaris:
Geachte heer,
Op uw vraag d.d. 18.06.2013 willen wij graag het volgende antwoorden.
Gedurende het ganse schooljaar wordt tijdens de schooldagen zowel ‘s morgens als ’s avonds telkens een uur toezicht gehouden aan het station Roeselare en in de stationsomgeving.  Op woensdag wordt het avondtoezicht vervangen door middagtoezicht. Wijkagenten te voet worden hiervoor ingezet. In totaal worden er vanuit de Politiepost Roeselare jaarlijks 407 mensuren gepresteerd in het kader van toezicht station, wat neerkomt op een personeelskost van € 15 300.
Daarboven is de stationsomgeving een voortdurend aandachtspunt voor het flexteam interventie, in het bijzonder de hondengeleiders.   De flexteams zijn opvallend zichtbaar aanwezig in de vooravond en tijdens de nachten en controleren veelvuldig.  
Dit toezicht heeft een positief effect op het aantal vechtpartijen, meldingen van steaming en diefstal.  Wat betreft drugs wordt tijdens de controles van het flexteam vooral kleine hoeveelheden (gebruikershoeveelheden) marihuana aangetroffen.
Uw opmerkingen werden overgemaakt aan het flexteam.  Bij deze willen wij eveneens  de personen die u aanspraken met hun grieven en bezorgdheden oproepen om dergelijke feiten onmiddellijk te signaleren via 051 26 26 20. 


Geen opmerkingen: