POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 4 juli 2013

Respect voor de Vlamingen en inpalmen van grondgebied

De arrogantie van Franstaligen blijft verbazen, zeker in het licht van de – vooral Franstalige – wanhoopskreten dat de Vlamingen, de V-partijen in het bijzonder, aandringen op het uiteenspatten van België. De arrogantie blijft verbazen, maar ook de naïviteit en de gemakzucht waarmee Vlaamse systeemkranten die Franstalige onzin zonder commentaar aan hun lezers blijven verkopen.
Er komt een nieuw Heizelstadion en een mogelijke vestigingsplaats werd in Grimbergen gevonden. De Franstalige partijen willen het stuk Grimbergen – in het Vlaamse Gewest gesitueerd, zoals onze lezers weten – echter losmaken van Vlaanderen en willen er een tweetalig gebied van maken.  Het stadion moet en zal een tweetalig taalstatuut krijgen….Zo willen het de Franstalige partijen, maar voor de rest hebben ze wel “àlle respect voor andere talen en andere culturele gemeenschappen”.
CdH, één van de partijen die zich in het debat roert, laat haar voorzitter Benoît Lütgen in De Standaard wel zeggen dat hij de Vlaamse Beweging van vroeger heel goed begrijpt, want de Vlamingen werden als beesten behandeld. Vol respect voor de Vlaamse strijd, met andere woorden? Toch niet als het op daden aankomt, want de cdH is één van de politieke partijen die een stuk Vlaanderen gewoonweg tweetalig wil maken.
En de Vlaamse regering in deze? Zij heeft een reeks vragen gestuurd naar de Brusselse regering, waarop ze antwoord wenst. Een voorstel van het project dus, de activiteiten,  wie er voor de veiligheid zal instaan, enzovoort. Gewettigde vragen. Wat ik echter helemaal niet gewettigd vind, is de vraag van de Vlaamse regering naar de taalregeling. Daarover moet de Vlaamse regering absoluut niet de indruk laten ontstaan dat er kan ‘onderhandeld’ worden….


Geen opmerkingen: