POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 22 september 2010

Vlaamse ‘kwaliteitskranten’ verdraaien het nieuws

Wij zijn in Vlaanderen, in België bij uitbreiding, niet gezegend met kwaliteitskranten die naam waardig. Aan alle kwaliteitskranten in dit land zit een ranzig randje, dat meestal heel duidelijk wordt als het over het Vlaams Belang gaat, of over Vlaams-nationalisme of separatisme gaat. Meestal is alle maat zoek en worden effenaf onwaarheden of leugens verteld.Blijkbaar moet ook de Franse president Sarkozy eraan geloven. Sinds hij één van de geloofspunten van de multicul heeft ondergraven – Gij zult niet twijfelen aan de zegeningen van de multicultuur – werd hij definitief naar het “kamp van de slechten” versast, en tegen die lui zijn alle middelen toegestaan. Ook en vooral leugens dus. Zo heeft een gekende blogschrijver de redactionele bijdragen in twee “kwaliteitskranten” over het Roma-incident in Frankrijk met elkaar vergeleken: De Standaard en de Nederlandse Elsevier en komt tot de conclusie dat e Belgische journalist met de waarheid een loopje neemt. Cui bono?


Zo schrijft Evita Neefs in De Standaard: “Het land dat Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid als motto heeft, overtreedt hiermee het Europees, en wellicht ook het Franse recht (…) Niemand mag de indruk krijgen dat het aanvaardbaar is ook maar een klein beetje aan de rechten van medeburgers te morrelen”. Maar Joosten in de Nederlandse Elsevier heeft zich blijkbaar veel beter geïnformeerd en weet ook duidelijk waar de klepel hangt: “Voor alle inwoners van de Europese Unie geldt vrij verkeer van personen. Sommige landen hebben na de toetreding van Roemenië en Burgarije een uitzonderingsclausule opgenomen. Na drie maanden moeten Roemenen en Bulgaren in Frankrijk een verblijfsvergunning aanvragen, aantonen dat ze werk hebben en verzekerd zijn. Indien ze dat niet doen, zijn ze voor de wet illegalen”. Neefs schrijft verder in De Standaard: “De Roma zijn sinds de uitbreiding van de Unie Europese burgers en hebben dus alle rechten vervat in de Europese verdragen en charters. Beperkingen van het vrije verkeer en verblijf kunnen alleen worden gebaseerd op persoonlijk gedrag en niet op algemene preventieve overwegingen noch op etnische of nationale afkomst”. Mevrouw Neefs is niet goed geïnformeerd of ze schrijft willens wetens leugens.


Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. De ongenuanceerde houding in verband met het Ierse ‘neen’ (het referendum betreffende het Verdrag van Lissabon), haar houding in deze zaak: denkt een bepaalde Vlaamse pers dan écht dat alle lezers onnozelaars zijn en zich niet verder informeren dat alleen maar bij Vlaamse kranten? Belangrijk is de kennis dat het in het buitenland wel beter kan. Belangrijk is dat de Vlaamse zogenaamde kwalitetspers weet dat we het weten.

Geen opmerkingen: