POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 21 september 2010

Vlaams Belang en kindermisbruik

Tijdens alle commotie rond het kindermisbruik in de Kerk leek het wel alsof het Vlaams Belang van de aardbodem verdwenen was, en helemaal niets zinnig te zeggen had. Mensen spreken mij en collega’s parlementsleden hierover geregeld aan: “Waarom horen we niets van jullie? Hebben jullie hierover geen mening? Waar blijven jullie voorstellen?”
Windstilte bij het Vlaams Belang over kindermisbruik? Wel integendeel, zou ik zeggen. Ik wil er graag aan herinneren dat onze partij de eerste was om in een ver verleden, in de zittingen van de Commissie Justitie tijdens vorige legislatuurperiodes in kwesties als seksueel misbruik van minderjarigen wel degelijk op harde, noodzakelijke maatregelen, zoals de verlenging van de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen, heeft aangedrongen. Onze collega’s in de Commissie Justitie hebben het beleid instrumenten aangereikt in de vorm van wetsvoorstellen. Het zijn er teveel om op te noemen, maar enkele voorstellen wil ik toch graag even in de kijker plaatsen. Zoals bijvoorbeeld ons voorstel om een woonverbod in te stellen in de gemeente van vroegere slachtoffers nà het uitzitten van de straf of de mogelijkheid tot het inlichten van de buurt waar een pedofiel komt wonen.Zo wilden wij ook de invoering van onsamendrukbare straffen voor dit soort feiten of de mogelijkheid tot daadwerkelijke levenslange celstraf bij ernstige recidive, de verplichte en verlengde terbeschikkingstelling (tot 30 jaar), de verplichte ontzetting uit burgerlijke en politieke rechten en in zware gevallen de onmogelijkheid tot eerherstel, de mogelijkheid tot chemische castratie tijdens en eventueel ook na gevangenschap, en de verplichte therapie tijdens gevangenschap en mogelijk tijdens de ter beschikking stelling.U merkt het: een ernstig, onderbouwd instrumentarium om er daadwerkelijk iets aan te doen. Alleen valt het opnieuw op dat de pers weinig oren had voor onze voorstellen, terwijl men nu als het ware de deur van SP.A-parlementslid Landuyt platloopt om zijn ideeën te horen toelichten. Ideeën die parlementslid Landuyt als het ware van de Vlaams Belang-voorstellen heef gekopieerd.

Geen opmerkingen: