POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 30 september 2010

In welke zak verdwijnt uw en mijn geld?

Interessant cijfermateriaal in De Morgen (28.09.2010) naar aanleiding van de vakbondsactie gisteren in Brussel. Uit een overzicht van de portemonnee van de 27 Europese lidstaten leren wij bijvoorbeeld dat het gemiddelde pensioen in België – 2.868 euro per maand, bruto natuurlijk – gewoonweg het laagste gemiddelde is van àlle geïndustrialiseerde (West-Europese) lidstaten van de EU.Zo bedraagt de gemiddelde pensioenuitkering in Denemarken 3.968 euro, in Finland 3.317 euro, in Frankrijk 3.481 euro, in Italië 3.176 euro, in Luxemburg 5.597 euro, in Nederland 3.597 euro, in Oostenrijk 3.949 euro, in het Verenigd Koninkrijk 3.035 euro en in Zweden 3.882 euro.Als je dan weet dat onze sociale bijdragen tot de hoogste van de wereld behoren, dat onze belastingdruk de op twee na hoogste van de ganse EU bedraagt, dat de spanning tussen brutoloon en nettoloon nergens in de wereld zo hoog is als in België, en dat we voor al deze bijdragen inderdaad slechts minimale uitkeringen terugkrijgen. In Zweden en Denemarken bijvoorbeeld is het onderwijs helemààl gratis, in België zijn we daar héél ver van af.Kijken wij bijvoorbeeld naar de overheidsschuld, bedragen die ook afgedrukt staan, dan valt toch op dat België met zijn 326 miljard euro overheidsschuld dicht in de buurt komt van Nederland met 347 miljard euro. Maar Nederland telt wel 16 miljoen inwoners, België amper 10 miljoen. Zweden, een land met een vergelijkbaar aantal inwoners als Vlaanderen, heeft een staatsschuld van amper 126 miljard euro, Finland 75 miljard euro en Denemarken 92 miljard euro.Laatste cijfergegeven: Vlaanderen is de absolute koploper onder de nettobetalers van de Europese Unie. Heel wat lidstaten krijgen enorme bedragen van de Europese Unie, andere lidstaten krijgen én betalen, en een beperkt aantal lidstaten zijn eigenlijk netto-betalers. Vlaanderen betaalt, en betaalt zich blauw, maar is niet eens een lidstaat van de EU.Vragen die het Belgisch establishment heel dringend moet beantwoorden: hoe efficiënt is het Belgisch federaal model? Hoeveel kost het Belgisch federaal model ons? Waar gaan al die sociale bijdragen, fiscale en parafiscale afhoudingen van de burgers heen? In welke zak verdwijnt uw en mijn geld? Wanneer zien we dat geld terug?Morgen wil ik het even met u over de pensioenen hebben.

Geen opmerkingen: