POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 6 september 2010

Dezelfde economische ellende als jaren 80?

Zit België even diep in de economische ellende als begin jaren 80 van de vorige eeuw, toen alleen nog een drastische devaluatie van de Belgische frank de economie kon doen heropleven? Johan Van Overtveldt van de denktank VKW Metena denkt dat het bijna zover is.Zijn redenering probeer ik voor u hieronder samen te vatten. Het is interessant zijn denkpistes te volgen, zeker omdat hij volledig inzet op het verhogen van de concurrentiekracht en dat het juist daar is waar Vlaanderen als onafhankelijke entiteit zeker over troeven beschikt. Op voorwaarde dat wij de opportuniteit willen aangrijpen natuurlijk.


Van Overtveldt begint met te stellen dat de economische schok die onze economie vorig jaar heeft geïncasseerd, “de grootste in tijden” is geweest (aldus een verslag in De Tijd, 03.09.2010). “Er ging 4,3% van het bruto binnenlands product (bbp) verloren. Ter vergelijking: in de recessie van 1974-1975 was dat slechts 3%, in 1992-1993 was dat 2%”.


Daarenboven, aldus Van Overtveldt, is het duidelijk voor iedereen dat de Belgische overheid zwaar boven haar stand leeft. Er zijn natuurlijk de financiële gevolgen van de economische recessie, en er was de redding van de banken, die België enorm veel hebben gekost. Maar de rest van het verlies is structureel. En daar moet dringend iets worden aan gedaan: een afgeslankte, maar meer efficiënte overheid is absoluut noodzakelijk (wat ook het Vlaams Belang al jarenlang eist).Er zijn nog andere aanwijzingen dat het met België niet goed gaat: de loonhandicap is (nog) erger dan in 1982, en hetzelfde geldt voor het aandeel van de Belgische economie in de wereldhandel: we gaan er elk jaar fors op achteruit, en dat wijst op tanende concurrentiekracht.


Wat moet er gedaan? Er zijn de klassieke geneesmiddelen natuurlijk. Meer mensen aan het werk helpen bijvoorbeeld, of de loon- en energiekosten die naar beneden moeten. Belangrijk is in elk geval, aldus Johan Van Overtveldt, dat we beseffen dat een devaluatie van onze munt niet meer kan: we zitten met z’n allen vast aan de euro (wat mij de bedenking ontlokt dat we met de beschrijving van de werkelijkheid toch wel een eind in de richting van de PIGS-landen zitten). Het is 5 voor 12. De concurrentiekracht moet wordt verhoogd. Vlaanderen kan het. Maar wil Vlaanderen het ook?

Geen opmerkingen: