POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 23 september 2010

Belgische inactiviteit versus Nederlandse efficiëntie

Nederland en België kennen momenteel beide een ‘moeilijke formatieberaad’ – in België nemen de communautaire spanningen tussen de gemeenschappen in die mate toe dat het einde van het land wordt voorspeld, in Nederland houdt Geert Wilders de burgerlijke partijen in de tang – maar daar houden de gelijkenissen tussen de beide landen op.Nederland blijft ook in crisis een efficiënt geleid land, terwijl België als een kip zonder kop in alle richtingen rond hopt. De beide landen hebben ontslagnemende regeringen. Maar in België komt het federaal parlement (nochtans hét soeverein orgaan, nietwaar?) niet eens bijeen, worden er geen commissies bijeen geroepen, en blijft een probleem zoals dat van de asielzoekers, illegalen, enzovoort, enorme proporties aannemen, zonder dat het parlement blijkbaar maar de noodzaak ziet om bijeen te komen. Totale inertie.Niet zo in Nederland dan? Neen, niet zo in Nederland. In Nederland komt het parlement opnieuw bijeen, worden commissievergaderingen bijeen geroepen en worden er beslissingen genomen. De Vlaams Belang Kamerfractie heeft gisteren, bij monde van Gerolf Annemans, aangeklaagd dat de Kamer nog altijd met vakantie blijft. Er is blijkbaar een band met de regeringsvorming. Een geplande Conferentie der Fractievoorzitters, waar de commissies zouden opgestart worden, is gisteravond door de Kamervoorzitter -die ook een belangrijke rol in de formatie speelt- afgelast. Ook worden sinds deze ochtend problemen gemaakt bij het indienen van interpellaties en/of mondelinge vragen.Dit spelletje kan natuurlijk niet blijven duren. De volksvertegenwoordigers moeten de regering Leterme kunnen ondervragen. Het asielbeleid loopt (verder) uit de hand. De begroting: idem dito. In Nederland wordt met de uittredende regering vandaag een plenair debat op gang gebracht over haar beleid. In België is kennelijk niet voldoende democratische reflex aanwezig en het Vlaams Belang klaagt vandaag dan ook de rol van de N-VA aan die zeker akkoord moet zijn gegaan met de huidige (verdere) sluiting van de Kamer.Het Vlaams Belang heeft dan ook uit protest tegen de gang van zaken een voorstel ingediend om de zogenaamde parlementaire vakantie drastisch in te korten (voorstel tot wijziging van artikel 40 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, met het oog op de beperking van het parlementair zomerreces tot vier weken).


Stil! Hier wordt gewerkt.

Geen opmerkingen: