POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 24 september 2010

Gedaan met het consumptiefederalisme?

We kennen professor Hendrik Vuye als de professor Staatsrecht aan de Universiteit van Namen, die door N-VA wel eens gecontacteerd werd. Zo pleitte hij herhaaldelijk voor het einde van het Belgische consumptiefederalisme. Brussel “is verworden tot institutionele koterij” (De Morgen, 21.09.2010). Het consensusmodel gaf ons de mogelijkheid om andermans (Vlaams) geld uit te geven. Stop er dus mee, zegt professor Vuye.Tussendoor kapittelt hij het onderhandelingsmodel van de preformateur Di Rupo, die inzet op een afspiegelingscoalitie, tot Ecolo het nodig vond om ook Groen! erbij te halen. Vanaf dat moment had je “twee centrumrechtse partijen, N-VA en CD&V, die verplicht werden te onderhandelen met 5 linkse partijen”. Tja, waarom aanvaarden CD&V en N-VA dit dan, mijnheer de professor.Opmerkelijk als waarschuwing is ook de volgende opmerking van professor Vuye: “Wanneer een nieuwe staatshervorming in zich reeds de kiem bevat van een toekomstig communautair dispuut, dan is er geen meerwaarde. Men wint wat tijd, maar uitstel is geen afstel. De 6de staatshervorming moet heldere lijnen trekken”.De Morgen vindt dit een waarschuwing aan het adres van de PS, maar men kan het evengoed lezen als ernstige waarschuwing aan het adres van Bart De Wever: de 12 gekende financieel-economische principes spreken elkaar op zo’n manier tegen dat de tegenstrijdige interpretaties van een en ander zo ingebakken zitten. Deze principes allemaal toepassen, betekent de kiem van een toekomstig communautair dispuut.Dit Belgisch aftakelingsproces duurt veel te lang. En nochtans is er geen ontkomen aan. Waarom het proces dan niet versnellen zodat de toegebrachte schade kan worden beperkt? Waarom de koterij – want daar gaat ook deze staathervorming weer op eindigen – waarom de koterij niet uit de weg gaan, door een eindonderhandeling op te zetten. De ordelijke opdeling? Inderdaad!

Geen opmerkingen: