POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 15 september 2010

België staat haaks op democratie

Het Vlaams Belang en de radicale Vlaamse Beweging stellen al langer dan vandaag dat een staat als België eigenlijk niets te maken heeft met een democratie, die naam waardig. Het is interessant dat ook verklaarde aanhangers van de ideeën van de Franse Revolutie – Liberté, Egalité, Fraternité – beginnen in te zien dat er “something rotten is in the state of Belgium”. Interessant omdat hiermee de Franstalie politici, die zich zowat als de Voorpost zien van de francofone strijd voor de voornoemde principes, hiermee van antwoord kunnen worden gediend.
Filosoof Peter De Graeve, een verklaarde aanhanger van “Liberté, Egalité, Fraternité”, werd in het dagblad De Tijd geïnterviewd, en windt er geen doekjes om: “In volwassen democratieën houden vrijheid en gelijkheid – de basis van en één van de belangrijkste breuklijnen in een democratie – elkaar in evenwicht. Iedereen mag doen en zeggen wat hij wil – vrijheid – zolang hij daarmee maar geen anderen benadeelt – gelijkheid. Dat principes is absoluut. Je kan het gelijkheidsbeginsel niet een beetje toepassen, net zomin als je een beetje zwanger kunt zijn. Ofwel is iedereen gelijk, ofwel niemand. Maar in België is dat niet zo. Hier is de vrijheid van een Franstalige minderheid altijd ten nadele gegaan van de gelijkheid van een Nederlandstalige minderheid. Vlaanderen is eentalig Nederlands, Wallonië eentalig Frans en Brussel tweetalig. Zo hebben we de taalkundige gelijkheid in dit land proberen te organiseren. Maar daar heeft een Franstalige elite altijd geweigerd zich bij neer te leggen. Zij blijven Brussel als een eentalig Franse stad zien. Zij blijven de vrijheid claimen om tegen het gelijkheidsbeginsel in de faciliteiten in de Vlaamse Rand uit te breiden”.


Wat moet er dan met België gebeuren, denk je dan? Hervormen? “Als ik zeg of schrijf dat we van het huidige België af moeten, dan is dat omdat het een ondemocratische staat is”, aldus filosoof De Graeve. België is daarenboven van oorsprong een Franstalige staat, waar de Vlamingen dus nooit het gelijkheidsbeginsel loepzuiver zullen kunnen doen toepassen: “De Franstaligen proberen het centrum van de macht – historisch gezien hun macht – tot elke prijs te bewaren. Tegen alle democratische logica in. Dat is hun plan”.


Ook N-VA moet toch inzien dat tegen deze achtergrond oplossingen die het land voor de zoveelste keer hervormen, gewoon zinloos en tijdverlies zijn geworden. De Graeve besluit: “Als de Franstaligen niet bijdraaien en geen stappen doen in de richting van een échte democratie, is het volgens mij gedaan met dit land. Niet zozeer omdat het volk dit land niet meer wil, maar omdat dit land de volkswil – de democratie – met voeten blijft treden. Zolang de politieke kaste dat blijft doen, zullen de centrifugale krachten de bovenhand blijven halen. Tot het ondemocratische België definitief barst. Als dat de uitkomst is, moeten we daar vooral niet te rouwig om zijn, denk ik dan. En wel integendeel”.


Krachtige woorden, met een correcte conclusie. Hoelang nog vooraleer N-VA tot dezelfde conclusie komt, en eindelijk met die centrifugale krachten samen aan tafel gaat zitten om de boedelscheiding voor te bereiden?

1 opmerking:

Anoniem zei

this is very good for you, ybg :)