POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 4 augustus 2010

Het grote lek en mogelijke gevolgen…


Tot voor enkele dagen kon men in de pers lezen dat de onderhandelaars over een grote, nieuwe staatshervorming in elk geval uit vorige onderhandelingrondes geleerd hadden om de pers buiten alle besprekingen te houden. “Eén zekerheid blijft bestaan tijdens deze regeringsvorming: de lippen van de hoofdrolspelers zijn (zo goed als) verzegeld”. Na de recente bekentenissen in de Franstalige krant La Libre Belgique lijkt ook deze zekerheid weggespoeld.La Libre Belgique kon gisteren namelijk de hand leggen op een lijst van eisen van zowel N-VA als van de Franstaligen. Veel verrassingen zitten daar op zich niet tussen: zo eisen de Franstaligen 500 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl N-VA niet verder wil gaan dan 100 miljoen euro. De kwestie van de Franstalige burgemeesters in de Vlaamse Rand rond Brussel zou maar geregeld worden in 2012, maar in ruil voor de Franstalige toegevingen zou N-VA bereid zijn om de bevoegdheid inzake de benoeming van de burgemeester niet meer exclusief aan het Vlaamse Gewest te laten toevallen, wat tussen haakjes perfect in de lijn ligt van de ‘politiek’ van de oude Volksunie in de Vlaamse Rand rond Brussel en dat steeds opnieuw neerkomt op een aantasting van de soevereiniteit van Vlaanderen op zijn eigen grondgebied.


Aan Vlaamse kant eist N-VA de bevoegdheid inzake politie, brandweer en civiele bescherming naar het regionale niveau over te dragen, de bevoegdheid ook inzake de organisatie van verkiezingen, de bevoegdheid inzake migratie en asiel, en de regionalisering van het nationaal register. En daarnaast ook “de regionalisering van de gezinstoelagen en bepaalde delen van de sociale zekerheid en justitie”.


Vooral verontrustend vinden wij van het Vlaams Belang deze nieuwe aantasting van de bevoegdheid van Vlaanderen op het eigen grondgebied. Ook inzake “splitsing van de sociale zekerheid” is het programma niet bepaald ambitieus (wellicht het understatement van de eeuw): moet dit de grote staatshervorming voorstellen? En nog meer verontrustend is het feit dat de benoeming van burgemeesters voortaan niet meer tot de exclusieve bevoegdheid van Vlaanderen zou gaan behoren, niet eens op de internetsite van De Standaard vernoemd wordt.Vlaanderen, en vooral dan het actieve deel van de Vlaamse Beweging, moet deze onderhandelingen met bijzondere aandacht volgen. Want de weinige informatie die in de Franstalige pers (waarom juist in de Franstalige pers) bekend geraakt, doet niet veel goeds verwachten.

1 opmerking:

Ray zei

Kan u ons uitleggen wat precies de bedoeling is van "het nationaal register" ? Dank.

Ray van Angeltjes