POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 24 augustus 2010

De prijs voor BHV


Hoewel de onderhandelaars van de zeven verschillende politieke partijen zwijgzaam blijven en heel weinig inkijk laten in het verloop van de onderhandelingen, wordt stilaan duidelijk dat de Franstalige partijen voor BHV een hele fikse prijs eisen. Zo konden we gisteren in De Standaard (23.08.2010) lezen wat er zoal wordt “voorbereid”. Dit terwijl de Vlaamse partijen – u zal het zich herinneren – voor de verkiezingen dure eden uitspraken dat er voor de splitsing van BHV géén politieke prijs kon worden betaald, want het ging tenslotte om de uitvoering van een gerechtelijke beslissing.Waar het Vlaams Belang voor gewaarschuwd heeft, doet zich nu stilaan voor: De Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten zullen via inschrijvingsrechten voor Brusselse, en dus Franstalige lijsten kunnen blijven stemmen.


De omzendbrief Peeters, waardoor de Franstaligen telkens opnieuw een aanvraag moesten doen voor Franstalige documenten – de geest zélve van de faciliteiten namelijk – zou worden afgeschaft. Voortaan zouden ze slechts om de twee jaar één keer moeten vragen naar Franstalige documenten. Van inburgering gesproken…

De kwestie van de drie burgemeesters dan: de oplossing is tweeslachtig. De burgemeesters zouden nog de eed weliswaar niet kunnen afleggen bij de Vlaamse regering, maar toch volheid van bevoegdheden hebben. Overtreedt dus maar lustig de taalwetten, geen haan die ernaar kraait, blijkbaar.


Dit is toch volstrekt onaanvaardbaar. Liever géén akkoord dan dit.

Geen opmerkingen: