POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 4 mei 2010

Zuurverdiende Vlaamse centen over de Belgische balk

Het Vlaams Belang vergelijkt de Vlaming al langer dan vandaag met een uitgeperste citroen of met Honoré Gepluimd. Sommige politici gebruiken deze beelden in overdrachtelijke zin, maar ik heb er geen probleem mee te zeggen dat ze best letterlijk worden genomen. Op de verschillende politieke niveaus maken wij duidelijk dat de Vlaming véél meer in deze staat investeert dan hij ooit terug ontvangt. De belastingen liggen te hoog, de sociale zekerheidsafhoudingen liggen te hoog, en de uitkeringen veel en veel te laag. Onze pensioenen behoren tot de laagste van de Europese Unie.Deze vermoedens werden onlangs ook bevestigd door cijfers van de OESO, die werden becommentarieerd door het beurshuis Petercam. “De Belgische overheid behoort tot de duurste van de wereld, maar in ruil krijgen we te weinig levenskwaliteit terug”. De rangschikking gebeurde door de verhouding in kaar te brengen tussen het geld dat de overheid opslorpt (met in verhouding veel méér Franstalige ambtenaren) en de levenskwaliteit die door de Human Development Index van de OESO wordt ingeschat.


Uit deze cijfers blijkt dat België nog na Italië en Hongarije komt, en dat het ook Griekenland moet laten voorgaan.


De Morgen meldt dat “de ‘Waar-voor-je-geld’-index het doembeeld bevestigt dat eerdere studies ook al over de performantie van de Belgische overheidsdiensten schetsten. In 2008 merkte de OESO al op dat België op 5 landen na het grootste deel van zijn bbp in zijn overheidsdiensten stopt, maar dat ons land in performantiemetingen op de 19de plaats uitkwam”.


Het wordt dus stilaan tijd dat de Vlamingen massaal hun vertrouwen in deze staat opzeggen en eindelijk het heft in eigen hand nemen.

Geen opmerkingen: