POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 5 mei 2010

Verkleuring zal vergrijzing niet betalen

Nu de ‘verrijking’ die de multicullobby steeds opnieuw beloofde, steeds vaker met de werkelijkheid lijkt te botsen en de werkelijkheid veel meer crimineel aan het worden is, moeten de vermelde verlichte geesten hun andere argumenten uit de kast halen om de burgers vooralsnog aan te zetten tot een welwillende houding tegenover steeds maar nieuwe nieuwkomers. Eén van de meest voorkomende argumenten is wel dat “de migratie absoluut noodzakelijk is om de welvaartstaat betaalbaar te houden wanneer de vergrijzing toeslaat” (Trends, 29.04.2010).


Een rapport van het Nederlandse Centraal Planbureau, waarin de migratie werd geëvalueerd op haar kosten-baten-kant, toont eigenlijk aan, aldus de commentaar in Trends, dat de mensen massaal een rad voor de ogen wordt gedraaid. Eerst nog dit over de studie, en pas dan gaan we het even hebben over de resultaten. Het Planbureau keek dus naar de financiële nettobijdrage van migranten aan de staatskas: “het verschil tussen de belastingsopbrengsten van de migrant enerzijds en uitgaven aan de migrant anderzijds. In de studie werd bovendien verondersteld dat migranten vanaf de 3de generatie voor opleidingsniveau en arbeidsmarktprestaties niet meer te onderscheiden zijn van de gemiddelde Nederlander” (quod non).

Maar zélfs met die veronderstelling – en zo komen wij op de resultaten – is het duidelijk: “een 25-jarig migrantenpaar met 2 jonge kinderen kost over zijn volledige levenscyclus de Nederlandse staat netto 230.000 euro – de modale Nederlander ontvangt ook iets, maar een veel lager bedrag, namelijk slechts 38.000 euro.

Trends merkt op dat deze studie weinig goeds belooft voor de Belgische situatie: “Voor zowat alle integratie- en migratie-indicatoren scoort Nederland beter dan België. Van zowat alle Belgen is zowat 62% actief op de arbeidsmarkt, voor migranten is dat nauwelijks 39%. Er is geen enkele EU-lidstaat waar dat verschil groter is”.

Als de multucullobby, als de Belgicisten, die de migratie nog willen versterken om de Vlamingen in Brussel, in Vlaams-Brabant of Antwerpen zo snel mogelijk minoritair te maken, moeten ons toch eens komen uitleggen waarom er geen Belgische studie mogelijk zou zijn om de kostprijs van de migratie te berekenen. Hebben ze dan misschien gewoon schrik van de “resultaten”?

Geen opmerkingen: