POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 7 mei 2010

Vlaams Belang trendzetter – algemeen akkoord over boerkaverbod in KamerHet regime en haar knechtjes doen er wel eens schamper over: “Wat kunnen jullie, Vlaams Belangers? Niets, want we hebben jullie door het cordon wel mooi aan de zijlijn van het politieke leven geduwd! Jullie zijn nutteloos en een stem voor jullie partij is dat ook”.Nochtans is vorige week donderdag 29 april in de Kamer bijna unaniem het boerkaverbod goedgekeurd. Enkel één ‘chichi-progressief’ kamerlid van de SP.A vond het nodig nog eens alle multiculturele clichés te herhalen en als een blinde in het rond te stampen. Wil hij dan de werkelijkheid niet zien, soms?In hun tussenkomst lieten mijn collega’s Filip De Man en Annick Ponthier niet na te wijzen op de voortrekkersrol van het Vlaams Belang in dit belangrijk wetsvoorstel. “Wij zijn tevreden dat nu al een eerste aanzet wordt gegeven tot het creëren van een sfeer waarbij het islamfundamentalisme zich niet langer welkom voelt in onze contreien. Ook in deze materie waren wij trendzetter: al in 2004 heeft het Vlaams Belang (Vlaams Blok) een wetsvoorstel ingediend tot invoeging in het Strafwetboek van een verbod op het dragen van gelaatverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen”.In maart stelde het Vlaams Belang de minister van Binnenlandse Zaken de vraag naar de wenselijkheid van een algemeen boerkaverbod. De minister antwoordde dat het maatschappelijk debat omtrent die materie “zo divers is dat het mij niet aangewezen lijkt op dit ogenblik een stringente regelgeving in te voeren”. Zo snel kunnen de zaken veranderen!Waarmee het bewijs van het effect van een consequente, rechtlijnige oppositiepartij als het Vlaams Belang nog eens geleverd wordt.

Geen opmerkingen: