POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 10 mei 2010

Werkloosheid in Vlaanderen en België…


Uit een interessant Belgabericht van 3 mei 2010: “Het voorbije jaar daalde het aantal werkende personen in België met 25.000 of 0,6 procent. In totaal waren er 4.421.000 inwoners aan de slag en 380.000 werkloos. Dat blijkt maandag uit statistieken van de federale overheidsdienst Economie. De Fod Economie wijst er ook op dat in het vierde kwartaal sprake is van een ommekeer: in Vlaanderen neemt de werkgelegenheid opnieuw toe en daalt de werkloosheid.De Europese doelstellingen inzake werkgelegenheid worden in elk geval (nog) niet gehaald. Vooral de Lissabondoelstelling om dit jaar de helft van de 55-tot 64-jarigen aan het werk te hebben, faalt. In
2009 lag de werkgelegenheidsgraad op 35,3 pct.

Ook de nieuwe doelstelling om tegen 2020 bij de 20 tot 64-jarigen een werkgelegenheidsgraad van 75 procent te bereiken, is nog veraf. België haalde in 2009 67,1 pct. In Vlaanderen is dat 71,5 pct, in
Wallonië 61,7 pct en in Brussel slechts 59,5 pct.

De daling van de werkgelegenheid deed zich in 2009 enkel voor in de privésector, met respectievelijk 42.600 minder arbeiders en 17.300 minder bedienden. In de publieke sector nam de tewerkstelling toe met 13.000 jobs en ook het aantal niet-loontrekkenden steeg met 21.800. De zwaarst getroffen sector is de industrie (-49.600), gevolgd door de financiële sector

Geen opmerkingen: