POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 17 mei 2010

Stem Vlaams Belang. Er is dringend behoefte aan een sterke zweep!

De kandidatuur van Siegfried Bracke, maar ook recente uitspraken van N-VA-voorzitter De Wever doen het ergste verwachten wat betreft de radicale opstelling van deze partij, die electoraal de wind in de zeilen lijkt te hebben. Veel Vlaamsgezinden stellen zich ernstig vragen, zoals mijn vriend P. H.“Nadat ik Bracke bij Phara tegen Vlaams Belang hoorde uithalen, ja uithalen...je kunt de onmetelijke afstand die hij tussen N-VA en Vlaams Belang beschreef niet anders benoemen , verdwenen bij mij opeens alle opgekomen twijfels of ik nog wel voor Vlaams Belang zou blijven stemmen dan wel mijn stem aan de N-VA zou toevertrouwen”.

Voor veel nationalisten leek een stap naar N-VA het overwegen waard. De partij lijkt maatschappelijk meer aanvaard, de pers lijkt gretig in het N-VA-verhaal mee te stappen: “De N-VA wist veel traditionele kiezers voor wie de overstap naar Vlaams Belang een brug te ver is , over te halen voor de Vlaamse Zaak. Maar ingewijden weten allen dat de doorsnee kiezers van zowel Vlaams Belang als van N-VA vooral dezelfde waarden en doelstellingen nastreven (…)De meeste kiezers voor de N-VA zullen wel hun redenen hebben om voor de N-VA te kiezen en niet voor het Vlaams Belang, maar toch voelen zij zich met vele Vlaams Belangers verbonden en zijn voor samenwerking tussen de twee partijen. Dat de N-VA nog zo goed in de markt ligt bij onze media heeft met een grote behendigheid van De Wever zelf veel te maken maar zeker ook omdat die partij als instrument gezien wordt om het Vlaams Belang uit te roken.”


Dat de komst van Bracke veel nationalisten aan het denken zet, lijkt ondertussen een feit. Veel nationalisten maken zich de bedenking of men niet heel snel in een Volksunie-bis-verhaal zal terechtkomen. Zo ook deze vriend: “Bracke zal eventuele overstappers van Vlaams Belang naar N-VA een tweede keer doen nadenken. De N-VA profileert zich met Bracke dichter bij het regime en zal regime getrouwen overhalen veeleer dan Vlaams Belangers. Voor de Vlaamse zaak op zich is dat goed. Dit verbreedt de maatschappelijke basis voor zich Vlaams profilerende partijen (…)Bij dit alles kies ik zeker terug voor Vlaams Belang. Alleen van het Vlaams Belang ben ik zeker dat mijn stem een stem voor Vlaanderen is. De tweeslachtigheid bij een De Wever die hij met zijn behendige intelligentie weet te verdoezelen wordt met de komst van Bracke ontmaskerd. Door te blijven stemmen voor het Vlaams Belang kan ik de zweep houden op de N-VA. Laat de N-VA zich versterken met stemmen uit de traditionele partijen en laat ze goed opgezweept blijven door het Vlaams Belang”.


Onze lezer voegt er nog volgende boodschap aan toe: Durven compromissen sluiten wordt deze dagen gelanceerd als een deugd. Dat het in België nooit ophoudt compromissen te moeten sluiten, bewijst dat wij geen natie zijn en dat hierdoor 2 naties voortdurend tekort gedaan worden. Dit worden inderdaad belangrijke verkiezingen!

Geen opmerkingen: