POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 16 juli 2008

Wanneer trekt Vlaanderen de conclusie?

Vele Vlaamse politieke commentaren en vele politici van de zogenaamde Vlaamse meerderheidspartijen putten zich deze dagen uit in verklaringen dat “het land weer moet opgetimmerd worden”, “dat het land fundamenteel moet worden hertekend”, enzovoort. Hebben ze dan werkelijk niets begrepen van de jongste communautaire crisis.

Als er wel iets duidelijk geworden is, dan toch dat het Belgische federale model helemaal niet meer werkt! Dit land is totaal onbestuurbaar geworden, en de Walen leggen gewoon hun wil op. Zo bijvoorbeeld Di Rupo vandaag nog in De Standaard: “Wij blijven bereid tot een redelijk compromis maar we accepteren niets wat Walen en Brusselaars verarmt”. Duidelijke taal toch? Of iets verder in hetzelfde interview: “Er is geen enkele partij aan geen van beide kanten die ooit iets zal toegeven voor de verkiezingen van juni 2009”. Splitsing B-H-V? Vergeet het maar…

Wie het dus wel zeer goed begrepen hebben, zijn de Franstalige partijen. Daar géén grote verklaringen over de heropbouw van België. Wel hebben de Franstalige partijen het nuttig geoordeeld om onmiddellijk, onmiddellijk een spoedberaad te organiseren tussen alle Waalse partijen. Iets waartoe ook Vlaams Belang aan Vlaamse kant heeft opgeroepen. “De Vlaamse partijen hebben terecht gesteld dat een grondige staatshervorming broodnodig was om een “goed bestuur voor de mensen” te kunnen voeren. De sociaal-economische toestand laat niet toe nog maandenlang communautaire spelletjes te spelen (…)In plaats van nog verder energie te steken in een uitzichtloze zaak is de tijd gekomen om rationeel te kiezen voor de boedelscheiding. Alle pogingen om het Belgische model alsnog op de rails te krijgen, zijn puur tijdverlies”, aldus de heren Valkeniers, Annemans en Van Hauthem in een persmededeling (15.07.2008).

Ook voor Pro Flandria, het onafhankelijk Vlaams netwerk van ondernemers en academici, moet Vlaanderen dringend zijn lot in eigen handen nemen en moet België, naar het voorbeeld van Tsjechoslovakije, vreedzaam worden gesplitst (aldus een persmededeling van 16.07.2008). VOKA van zijn kant roept dan weer op om alle, inderdaad: alle, economische en sociale hefbomen in de handen van de gewesten te leggen. België wordt ook in dit verhaal totaal overbodig.

Men kan niet, zoals Peter Vandermeersch (De Standaard, 16.07.2008), uitroepen dat het nu eindelijk genoeg geweest is, dat “morrelen in de marge niet meer zal volstaan” en tezelfdertijd op het einde van de bijdrage tot de conclusie komen dat dit de enige mogelijkheid is voor een nieuw sociaal, economisch en ecologisch beleid “dat aangepast is aan de noden van Vlaanderen, Brussel en Wallonië. En dus van alle Belgen”. Het wordt tijd dat men ook in De Standaard (en bij uitbreiding in de ganse Vlaamse pers) verder durft te kijken dan de Belgische neus lang is.

Geen opmerkingen: