POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 4 juli 2008

Huisvesting voor 2 miljoen te duur!

Huisvesting is voor 2 miljoen mensen in dit land te duur. Veel eigenaars kampen met afbetalingsproblemen, maar het zijn vooral de huurders die hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen (Het Laatste Nieuws, 30.06.2008). De Vlaamse overheid zou meer inspanningen moeten doen, aldus nog dezelfde studie. Het gevolg is een stijging van de huisuitzettingen. Hoeveel het er precies zijn, kan men zelfs niet meten (typisch Belgisch?). Maar een woordvoerder van de federatie van gerechtsdeurwaarders weet wel dat op één dossier vroeger, er nu drie dossiers op tafel liggen. Een enorme stijging dus.

De oorzaken van deze financiële problemen zijn gekend: de prijs van de bouwgrond die de jongste jaren zo gestegen is. De koopkracht van de mensen die de laatste tijd zo erg onder druk is komen te staan. En niet te vergeten: de fiscale druk die ervoor zorgt dat de mensen netto gemiddeld minder overhouden dan de helft van het inkomen dat ze zogezegd ontvangen.

De slachtoffers? “De eerste slachtoffers van deze evolutie zijn huurders die stilaan met pensioen gaan en mensen met een leefloon die in de problemen komen”, aldus een verslag in De Morgen (30.06.2008). Tiens, denk je dan: gepensioneerden? Stelden net de zogenaamde Vlaamse meerderheidspartijen geen fundamentele verhoging voor van de pensioenen? Had Paars in de afgelopen jaren niet juist gezorgd voor het opstarten van een Zilverfonds, dat de problemen van de pensionering eens en voor altijd ging oplossen (althans als we Grote Manitoe Johan Vande Lanotte mochten geloven)?

Als u net als ik dacht, geachte lezer, dan stellen we u voor om stevig op uw stoel te gaan zitten: het Zilverfonds zit stilaan op droog zaad, aldus persberichten…. “Het Zilverfonds, het potje dat de overheid aanlegt om de kosten van de vergrijzing te dragen, zit op droog zaad. Door de tegenvallende begrotingsresultaten dreigt het fonds zonder inkomsten te vallen”. Toch even aan herinneren dat het Vlaams Belang altijd heeft volgehouden dat dit Zilverfonds één dikke, vette leugen was, een zeepbel, een fonds zonder geld.

Niet alleen de begrotingsresultaten beginnen ons zuur op te breken, België als financieel systeem breekt ons op. De hardwerkende Vlamingen betalen op tijd hun belastingen, betalen gedwee hun boetes, zien hun inkomen op alle mogelijke manieren netto steeds minder groot worden en merken nu opnieuw op dat de Belgische staat haar verplichtingen gewoon aan haar laars lapt.

Geen opmerkingen: