POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 9 juli 2008

Vlaams Belang, eenthema-partij?

Ach, het toplaagje van de zichzelf subsidiërende en zichzelf bewierokende Belgische intellectuele elite maakt het Vlaams Belang zo graag belachelijk: “Die primairen van het Belang, die zijn alleen maar tegen de vreemdelingen, maar voor de rest weten ze niets, willen ze niets en kennen ze ook niets”. Enfin, het mag al een half wonder heten dat we een partijprogramma bijeen geschreven hebben.

Tegen beter weten in – wat baten immers kaars en bril, nietwaar? – wil ik het graag even hebben over een van die regelmatige uitgaven van het Vlaams Belang, die eigenlijk de stelling van progressief België in verband met onze partij totaal ongeloofwaardig maken. Uitgaven, die voldoende bewijzen dat het Vlaams Belang meer kàn en meer wil dan alleen maar het vreemdelingenstandpunt – hoe waardevol én noodzakelijk dat laatste ook is.

Ik heb het over Financieel-Economische Commentaren – te bestellen via fec@vlaamsbelang.org – de tweemaandelijkse Nieuwsbrief van onze studiedienst. Interessante en leesbare financiële en economische informatie, vooral geconcentreerd op de ronduit slechte economische vooruitzichten voor België: “De sociaaleconomische uitdaging kan samengevat worden in één woord: koopkrachtbehoud. Nagenoeg iedereen is financieel slechter af door de huidige inflatie-opstoot, ook al worden de uitkeringen en de meeste lonen geïndexeerd. Uiteraard zullen de hoge olieprijzen de economie negatief beïnvloeden (…) Hierdoor zal de Belgische economie dit jaar niet meer dan 1,5 en 1,4% volgend jaar groeien, tegen nog 2,7% in 2007”.

Budgettair zit dit land compleet aan de grond. Hoe we hieruit kunnen geraken? Naast de visie dat een onafhankelijk Vlaanderen zeer snel een feit moet zijn, zodat eigen financiële inspanningen eindelijk kunnen aangewend worden voor de eigen Vlaamse uitdagingen, waagt de studiedienst zich ook aan een aantal tips voor premier Leterme: “De overheid kan wel degelijk maatregelen nemen om een rampscenario te vermijden. Zo moet ze vooral een betere marktwerking garanderen, ook in de energie- en telecomsector. Meer concurrentie zorgt immers voor een neerwaartse druk op de prijzen (…) Ook een lagere (para-) fiscaliteit – bijvoorbeeld inzake btw op energie of sociale bijdragen op arbeid – zullen de koopkracht ondersteunen. Het Unizo-voorstel om het indexeringsmechanisme bij te sturen door enkel het nettoloon te indexeren, zal eveneens de koopkracht van de gezinnen verhogen zonder de concurrentiekracht aan te tasten. Enkel de overheid zal hierdoor inkomsten derven”.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het e-postadres en ontvang gratis deze financieel-economische commentaren.

Geen opmerkingen: