POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 2 juli 2008

Cordon is antidemocratisch!

Je moet al Nederlander zijn, en van vreemde afkomst daarenboven, om in België vrank en vrij te kunnen zeggen wat je van de cordon sanitaire denkt, zonder openlijk van racisme te worden beschuldigd. Want wie het cordon sanitaire in twijfel trekt, morrelt aan ‘het communautaire evenwicht’, morrelt aan het ‘compromis des Belges’, en is dus niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook voor België zelf.

Er zijn Nederlanders die door de mazen van het net glippen en een vrije tribune weten te versieren. En niet van de minste! Neem nu Professor Afshin Ellian, hoogleraar, auteur en columnist, befaamd voor zijn scherpe islamkritische pen – mocht hij Vlaming zijn, men zou hem als ‘islamofoob’ bestempelen. In een Vrije Tribune in De Standaard (28.06.2008) klaagt hij vooreerst het zelfvoldane, arrogante politiek correcte toontje aan van de zelfbenoemde intellectuele en artistieke Belgische (én Vlaamse) elite. “Wie kwam Tom Lanoye in dat gesprek (voor een Nederlandse tv-zender), twaalf dagen na de moord op Van Gogh, veroordelen? De islamitische terroristen? Nee, hij veroordeelt Van Gogh, zijn stijl van columns, zijn regisseurschap. De meest schrikbarende uitspraak van Lanoye heeft betrekking op de vrijheid van meningsuiting: hij is tegen de volledige vrijheid van meningsuiting, die niet kan worden getoetst door de rechter”. Juist door de vrijheid van meningsuiting konden en kunnen artiesten als Tom Lanoye hun waar aan de man brengen: waarom is hij er dan tegen, denk je dan.

Nog veel fundamenteler zijn twee stellingen, die professor Ellian in zijn bijdrage verdedigt:
1. België is, in tegenstelling tot Nederland, een zéér politiek correct land: “De Belgen hebben nog altijd een politiek dogmatische taalvorm (…). Dat heet politieke correctheid: spreken in clichés, oordelen in clichés en sprekend handelen in naam van verschoppelingen. De dictatuur van de politieke correctheid vervuilt en verminkt de waarheid omwille van het bewerkstelligen van het goede. Het is de dictatuur van ‘de goede mensen’”.
2. Het cordon sanitaire, en bij uitbreiding elk instrument van het politiek correcte denken, is een heel slecht middel om partijen als het Vlaams Belang kapot te krijgen. Waarom? “Zij representeren een maatschappelijk vraagstuk (…) België kan nooit en te nimmer het Vlaams Belang laten doodbloeden zolang de problemen die aan de wieg van het VB liggen, niet worden aangepakt”.

Wedden dat professor Ellian op heel weinig applaus van het Belgische toplaagje zal moeten rekenen? Wedden dat de zogenaamde Vlaamse universiteiten niet dringend staan te dringen om professor Ellian als gastprofessor naar Vlaanderen uit te nodigen?

Geen opmerkingen: