POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 17 maart 2008

Sharia in Vlaanderen?

Dat er met allochtonen enorme samenlevingsproblemen zijn en dat deze samenlevingsproblematiek overigens de neiging heeft om te groeien met elke nieuwe generatie allochtonen en elke nieuwe golf allochtonen in ons land, geeft ook het beleid toe. In Nederland, in Duitsland, in Italië. Maar niet in België. Want het Vlaams Belang zou door dit soort bekentenissen alleen maar groter worden, klinkt het dan, en dat mag dus niet. Zo vond de Europese zogenaamde islamexpert Felice Dassetto (in La Libre Belgique, 12.03.2008) dat het met de islamitische integratie in België de goede kant op gaat. Een mopje?

Maar goed, soms wordt het zelfs ‘multicultureel overtuigde’ straathoekwerkers te veel en spreken zij uit de biecht – zoals in de jongste editie van Knack (12.03.2008). Waarna ze de job natuurlijk wel mogen vergeten. In België kraakt men nooit ongestraft het multiculturele dogma. Uit hun relaas blijkt het grote gelijk van het Vlaams Belang, zoals de ervaringen van een straathoekwerker met het Provinciaal Integratiecentrum: “Ik voelde daar een vreemde sfeer, waarbij men zich uitput in tegemoetkomingen om de nieuwkomers vooral niet voor het hoofd te stoten”. Ondanks alle ervaringen in het buitenland en ondanks beloften op het binnenlands vlak blijft het Belgische knuffelbeleid voortwoekeren, met desastreuze gevolgen zo blijkt.

Zo stelde de straathoekwerker uit Boom vast dat ‘vrijgestelde’ allochtone jongeren een parallelle maatschappij opzetten. “Och”, zei Touhafi dan, “het is een kwestie van tijd, ooit zal hier toch de sharia ingevoerd worden”. Het ging om een SP.A-gemeenteraadslid dat meehielop om de kop van die jonge gasten zot te maken. Hoe vrouwen door die mannen bekeken worden, kan men iets verder in dit verslag lezen: “Uiteindelijk ging de vrouwelijke schepen van Financiën eens kijken in het jeugdhuis. Ze werd ter plekke voor ‘vuile hoer’ uitgescholden”.

Nochtans is de autochtone straathoekwerker niet van kwade wil: “Ik heb totaal geen probleem met de islam, maar wel met mensen die vanuit dat geloof de fundamenten van de democratische rechtsstaat ter discussie stellen; En zeker als ze dat doen bij jongeren. Daarmee bemoeilijken ze hun integratie in België in plaats van ze te bevorderen”.

Besluit: als het al zo erg is gesteld in een plaats als Boom, hoe moet het dan wel zijn in Sint-Jans-Molenbeek, in Schaarbeek en andere grootstedelijke allochtone concentraties?
En: welke concrete maatregelen zal de regering nemen om deze tijdbom onschadelijk te maken?
En vooral: hoeveel getuigenissen van autochtonen heeft dit Belgisch knuffelbeleid nog nodig om van de ernst van de situatie te worden overtuigd?

Geen opmerkingen: