POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 18 maart 2008

Een sterk economisch weefsel in Vlaanderen

Ik wilde wel eens weten hoe het economisch weefsel in Vlaanderen en in België in elkaar zat en vooral in welke mate onze werknemers bij particuliere werkgevers aan het werk waren; Daarom vroeg ik de minister van Economie, Middenstand en kmo:
- de tewerkstelling in de particuliere sector mee te delen
- informatie te verstrekken over het aantal werkgevers dat in de 3 gewesten tegelijk actief is, het aantal in 2 gewesten actief en het aantal in 1 gewest actief
- en vooral ook het aantal werknemers mee te delen dat in elk van die bedrijven actief was.

Onlangs mocht ik van de minister antwoord ontvangen. Verrassende cijfers? Niet onmiddellijk, of misschien toch, maar dan eerder bevestigend inzake de vermoedens die ik al had. De minister meldde mij dat het aantal werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid 3.252.862 bedroeg, en dat daarvan 2.504.604 bij particuliere werkgevers werken.

Het aantal particuliere werkgevers dan:
- in totaal zijn er 215.598 particuliere werkgevers, waarvan er 214.049 in 1 gewest actief zijn (99,2%)
- Van die 214.049 werkgevers in 1 gewest actief, zijn er 126.584 actief in Vlaanderen (59% van alle bedrijven die maar in 1 gewest actief zijn) en die stellen 1.229.000 werknemers tewerk (63% van alle werknemers werkzaam bij particuliere bedrijven).
- 1.500 bedrijven zijn in meer dan 1 gewest actief en stellen zo’n 400.000 werknemers tewerk (16,5% van het aantal werknemers); De helft van die bedrijven (700) is ook actief in Vlaanderen en stelt in totaal meer dan 170.000 werknemers tewerk, waaronder dus heel wat Vlamingen.

Vlaanderen beschikt over een heel uitgebreid economisch weefsel: micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen. Ten opzichte van het aantal tewerkgestelde werknemers is het aantal bedrijven in verhouding echter aan de lage kant (tewerkstelling van 63% ten opzichte van het aantal bedrijven (59%), wat eigenlijk een bevestiging is van de stelling van een zelfstandigenorganisatie als UNIZO dat de overheid meer financiële en economische impulsen moet geven, zodat jongeren gemakkelijker met een eigen zaak starten. Het is de zuurstof van onze economie. En met die weefsel kan Vlaanderen de uitdagingen van de wereld aan.

Wie erom vraagt, stuur ik graag de cijfers toe.

Geen opmerkingen: