POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 11 maart 2008

Fonds voor Beroepsziekten: taalonevenwicht

Wij werden in de loop van de jaren 80 en 90 van vorige eeuw misschien minder ‘taalgevoelig’, minder gevoelig dus voor allerlei onevenwichten op het vlak van de taal in dit land. Maar het is goed dat we met de regelmaat van een klok controleren in hoeverre dit België zich aan het respect voor onze taal houdt en in hoeverre bepaalde evenwichten al dan niet gecontroleerd worden.

Wat het Fonds voor de beroepsziekten betreft, een van de overheidsdiensten die onder het Ministerie van Sociale Zaken vallen (minister Laurette Onkelinx – PS), heb ik in het antwoord dat ik van de minister heb gekregen, moeten vaststellen dat hier nog heel wat werk aan de winkel is en dat men zelfs kan spreken over een algemene verslechtering op het vlak van het evenwicht (60% Vlamingen, 40% Franstaligen) van de ambtenaren en de contractuelen in deze overheidsdienst. Ook hier spreken de cijfers voor zichzelf.


2005

• vastbenoemde ambtenaren
Nederlandstalige: 113 – 48,5%
Franstaligen: 120 – 51,5%

• contractuelen
Nederlandstalige: 15 – 41,7%
Franstaligen: 21 – 58,3%


2006

• vastbenoemde ambtenaren
Nederlandstalige: 104 – 46,6%
Franstaligen: 119 – 53,4%

• contractuelen
Nederlandstalige: 16 – 47%
Franstaligen: 18 – 53%

2007

• vastbenoemde ambtenaren
Nederlandstalige: 101 – 46,1%
Franstaligen: 118 – 53,9%

• contractuelen
Nederlandstalige: 18 – 48,7%
Franstaligen: 19 – 51,3%

Geen opmerkingen: