POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 20 maart 2008

Allochtoon racisme strafbaar?

Het is niet de eerste keer dat het gebeurt, maar het blijft wachten op een krachtige reactie van het zogenaamd Centrum voor Gelijke Kansenbeleid en Racismebestrijding.

De feiten zijn steeds dezelfde: een allochtone voetbalclub vindt het nodig bij onenigheid onmiddellijk het ‘racisme’ bij de autochtone tegenpartij als oorzaak aan te duiden en lokt hierna rellen uit. ‘Racisme’ als verschoningsgrond om soms zware rellen goed te praten, want de als ‘racist’ geïnculpeerde partij heeft op voorhand de match verloren.

Ditmaal greep het gebeuren plaats in Berchem, Antwerpen. Een scheidsrechter werd er door een jonge speler bedreigd, die hem toebeet: “Ik steek een mes in uw rug, als je van het veld stapt”. Daarop gaf hij de jonge speler de rode kaart, waarop de allochtone jonge spelers de man in groep aanvielen, en hem hierbij ook met een metalen staaf sloegen. “De aanvallers verweten de arbiter een racist te zijn”, weet De Morgen (17.03.2008). Hevig bloedend werd de man ontzet en werd hij naar het Jan Palfijnziekenhuis gebracht, waar hij 14 hechtingen kreeg.

Dit jong allochtonengeweld is symptomatisch en gebeurt ook vaak. Maar het blijft wachten op reacties van het zogenaamde CGKR. Of klopt het misschien dat dit centrum alleen bedoeld is om zogenaamd autochtoon racisme aan te pakken? Zijn er soms 2 soorten ‘racisme’: een strafbaar, autochtoon ‘racisme’ en een straffeloos, allochtoon ‘racisme’?

Geen opmerkingen: