POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 7 maart 2008

FOD JUSTITIE - Franstalig overwicht

Nederlandstaligen maken in dit apenland een meerderheid uit van 60%, dat is algemeen geweten. Nochtans ervaart men elke dag dat dit taalevenwicht in België steeds weer en steeds vaker met de voeten wordt getreden. Dagelijks leggen de Franstaligen ontroerende getuigenissen af van het respect dat zij voor Nederlandstaligen.
Deze bijdrage zal alleen uit cijfers bestaan. Maar ze zeggen misschien meer dan een lang uitgesponnen verhaal.

Neem nu de taalverdeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie, zowel de statutaire als de contractuele werknemers, dan komen we over een termijn van 3 jaar tot volgende cijfers:

Eerst de statutaire ambtenaren
2005

- 473 statutaire ambtenaren behorende tot de Nederlandse taalrol (49,8%)
- 477 tot de Franse taalrol (50,2%)

2006

- 497 statutaire van de Nederlandse taalrol (50,5%)
- 487 tot de Franse taalrol (49,5%)

2007

- 502 statutairen van de Nederlandse taalrol (49,2%)
- 518 tot de Franse taalrol behorend (50,8%)

De contractuele personeelsleden
2005

- 164 behoorden tot de Nederlandse taalrol (38%)
- 268 tot de Franse taalrol (62%)

2006

- 174 tot de Nederlandse taalrol (37%)
- 295 tot de Franse taalrol (63%)

2007

- 167 contractuelen behoren tot de Nederlandse taalrol (36,3%)
- 293 behoren tot de Franse taalrol (63,7%)
Wanneer gaan wij als Vlamingen leren om eindelijk hetzelfde ‘respect’ op te brengen voor de Franstaligen, als zij voor ons opbrengen?

Geen opmerkingen: