POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 28 november 2007

ziekteverzuim bij werknemers - enkele conclusies

Volgens cijfers waarover we beschikken telde het Vlaamse Gewest in 2004 niet minder dan 2.560.301 werkenden, het Waalse Gewest 1.216.999 en het Brusselse Gewest 361.872. In de maanden augustus-september vroeger we de minister van Sociale Zaken naar cijfers van het ziekteverzuim in België bij zowel ambtenaren als werknemers. We kregen net de cijfers binnen en willen u hierover graag onze bemerkingen kwijt.

Eerste bemerking: België is niet het land van cijfers. Zo blijkt uit het antwoord van de minister dat cijfers van ziekteverzuim voor het jaar 2005 niet beschikbaar zijn. Verder beschikken we ook alleen over het aantal werknemers in 2004. Voor jaar 2006 hebben we ons dus noodgedwongen moeten baseren op het aantal werkenden in 2004 en gaan we er gemakkelijkheidshalve van uit dat de verhouding tussen de gewesten niet drastisch veranderd is.

Tweede bemerking: als we het aantal dagen ziekteverzuim in het Vlaamse Gewest in 2004 omslaan op het aantal werkenden, dan is elke werknemer gemiddeld 5,1 dagen per jaar ziek. Voor het Waalse Gewest bedraagt het gemiddeld aantal dagen 6,12 en voor het Brusselse Gewest 4,77.

In 2006 krijgen we dan volgende cijfers (maar uitgaande van een misschien niet correct totaal aantal werknemers): voor het Vlaamse Gewest gemiddeld 5,47 dagen per jaar, in het Waalse Gewest gemiddeld 6,6 dagen en in het Brusselse Gewest: 5,65 dagen per werknemer.

Deze cijfers bevestigen in elk geval een jarenlange vaste trend: in Vlaanderen en Wallonië heerst een overduidelijk onevenwicht, al jaren trouwens. Zelfs uit gebrekkig cijfermateriaal kan men niet anders dan tot dit besluit komen.

Geen opmerkingen: