POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 5 november 2007

91% is voor splitsing B-H-V, zelfs eenzijdig

De woorden van Olivier Maingain (voorzitter FDF) lieten aan duidelijkheid niets te wensen over: er moet een regering komen, zonder communautair programma. “Als er geen communautair akkoord gevonden wordt, moeten we een regering vormen die zich niet met institutionele zaken bezighoudt. Volgens mij zal er niemand sterven in Vlaanderen als we er niet in slagen een institutioneel akkoord te bereiken” (La Dernière Heure). Een stelling die het ook bij een deel van progressief Vlaanderen goed doet, vooral bij het zichzelf toplaag benoemde clubje van artiesten, intellectuelen, professoren en opiniemakers, voor wie B-H-V eigenlijk maar een prutszaak is. Communautaire problemen zijn immers géén problemen, aldus deze Belgisch-Vlaamse elite.

Wie blijkbaar wél wakker ligt van de communautaire problemen, zijn de mensen in de straat, de gewone Vlamingen die elke dag opnieuw hard moeten werken voor de boterham. Nu lopen we niet al te hard op met enquêtes, maar de bevraging waarvan de resultaten in Het Laatste Nieuws (05.11.2007) bekend worden gemaakt, is een opsteker voor de harde lijn van de Vlaamse Beweging. En van het Vlaams Belang.

Niet minder dan 91% van de ondervraagden vindt bijvoorbeeld dat als Leterme geen akkoord bereikt over B-H-V, de splitsing door de Vlamingen dan maar eenzijdig moet worden doorgedrukt in de Kamer (waar het Vlaams Belang trouwens al van in den beginne heeft voor gepleit!).

Waar de progressieven in België helemaal van zullen griezelen, is de vraag wat de absolute topprioriteit van de nieuwe regering moet zijn. Niet minder dan 83% vindt de staatshervorming absoluut prioritair, belastingsverlaging is dat maar voor 3,5%, en werkloosheid voor 6% van de ondervraagden.

63% van de ondervraagde Vlamingen is ervan overtuigd dat België op de duur zal splitsen, maar ‘slechts’ 44,4% zegt dat ook te wensen, wat toch op een stijgend aantal ‘separatisten’ wijst in dit land.

Wil het zogenaamd Vlaams kartel standhouden, dan zal de splitsing van B-H-V er toch wel heel snel moeten komen, zou een eerste conclusie uit deze enquête kunnen zijn. En een tweede niet minder belangrijke vaststelling is dat het brede Vlaamse publiek véél intelligenter is dan heel wat opiniemakers: het brede publiek heeft allang door dat zowat alle problemen in België samenhangen met het constitutioneel kader en dat je dat zeker én ten gronde moet aanpakken, wil je fundamentele wijzigingen krijgen.

Geen opmerkingen: