POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 27 november 2007

Ernstige toename druggebruik

Uit verschillende persberichten die in de loop van enkele weken op onze leestafel belandden, lijkt evenveel ernstige indicaties te zijn van het feit dat het gebruik van drugs in veel Europese landen, en vooral ook in België, een alarmpeil heeft bereikt. Zelfs professor Brice De Ruyver is – aldus De Morgen – zeer bezorgd.

Er is sprake van een explosieve groei van de drugsteelt in Afghanistan: “De Afghaanse opiumteelt is de laatste twee jaar met 100% toegenomen. Meer dan 90% van de opiumopbrengst komt volgens de VN terecht bij criminele netwerken en terroristische organisaties. ‘Door die enorme productieverhoging daalt de prijs van de Belgische heroïne, wat de vraag dan weer doet stijgen’, aldus de professor.

Opeens gaat de stelling dat het wettelijk toelaten van drugs zou leiden tot beheersbaarheid van het probleem, want tot lagere prijzen en tot een lager gebruik, niet meer te handhaven. Neen, zelfs het progressieve dagblad De Morgen (03.11.2007) titelt: “Explosieve Afghaanse opiumteelt torpedeert heroïneprijzen in België”. Maar niet alleen heroïne is gemakkelijker en goedkoper te krijgen, ook het aanbod van cocaïne is nog nooit zo groot geweest, lezen we dan weer Het Nieuwsblad (03.11.2007). De woordvoerders van de zorgverstrekkende sector roepen het uit: “Wij hebben meer en meer te maken met cocaïneverslaafden”. En zijn heroïneverslaafden dan nog redelijk eenvoudig te behandelen, dan blijkt dat er voor cocaïneverslaafden niet onmiddellijk veel middelen bestaan. “Het enige wat daarbij helpt, is een langere tijd ervan afblijven, zodat men zich beter gaat voelen.”

Het zal dan wel niemand meer verwonderen dat Gazet van Antwerpen op 22.11.2007 kopt dat de politie in Mechelen duizend jongeren met drugs vat. “In anderhalf jaar tijd klisten agenten bijna 1.000 jonge mensen en dat baart de korpschef zorgen. Vooral de arrestatie van 16 minderjarige dealers vindt men verontrustend”. Het Vlaams Belang vindt de evolutie van het druggebruik in België al heel wat langer érg verontrustend, maar dat terzijde.

En tenslotte, De Standaard (23.11.2007) meldt dat in Europa niet minder dan 4,5 miljoen mensen het afgelopen jaar cocaïne hebben gebruikt. Eén miljoen mensen méér dan het jaar daarvoor. En jaarlijks zijn er 7 tot 8.000 drugsdoden te betreuren.

Het Vlaams Belang blijft, als enige Vlaamse partij, pleiten voor een nultolerantie op het vlak van drugs. Met een zacht gedoogbeleid bereik je niets. Zelfs de zogenaamde beheersbaarheid van het probleem is een vrome wens gebleken. Het zal je kind maar wezen.

Geen opmerkingen: