POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 30 november 2007

Met Franstaligen valt geen land te bezeilen!

De Franstaligen willen het allemaal, en ze willen het allemaal in één keer, zo blijkt toch telkens weer uit dit formatieberaad. Niet alleen moeten de communautaire onevenwichten tussen Vlaanderen en Wallonië worden behouden – in naam van de ‘solidariteit’, u weet wel -, niet alleen moeten de Franstaligen in Vlaams-Brabant vrij spel krijgen om de druk op de autochtone Vlaamse bevolking op de drijven en ‘le très grand Bruxelles’ nog wat groter te maken, en moeten bepaalde gemeenschaps- en gewestmateries opnieuw worden gefederaliseerd, maar – dat vernemen we toch in het Parlement – de Vlamingen zouden ook nog eens het recht verliezen om in bepaalde materies hun numerieke meerderheid bij stemmingen te gebruiken. Als dat geen vette vis is voor de N-VA, dan weten we het ook niet! Zoals iedereen weet, berust de moderne democratie op het meerderheidsbeginsel – niet in België dus, als het van de Franstaligen in dit land afhangt.

Chef politiek en economie van De Tijd, Bert Haeck, doorzag de strategie van de Franstaligen in volgende bewoordingen: “Om het FDF goed te begrijpen, geldt het dogma dat ‘Franstalig’ altijd een synoniem van ‘democratisch’ is” (16.11.2007). Mutatis mutandur toepasselijk op alle Franstalige partijen.

Nog een prachtig voorbeeld van dit naar de eigen hand door de Franstaligen van alle mogelijke wetten en regels, leverde ons de politiehervorming. Omdat Brussel als hoofdstedelijk en tweetalig gewest toch altijd wat bijzonder is, en omdat men ook niet onmiddellijk voldoende tweetalige agenten kon vinden – vooral Franstaligen die voldoende Nederlands kenden, was een probleem – werd als tegemoetkoming aan de Franstaligen een overgangsperiode van 5 jaar toegekend. Op die termijn moesten Franstalige agenten een attest van tweetaligheid halen. Toen bleek dat de termijn was verstreken (april 2007) en de Franstaligen nog wat meer tegemoet moest worden gekomen, verlengde minister Patrick Dewael (Open VLD, niet toevallig Open VLD) de termijn met twee jaar.

Het Grondwettelijk Hof ging recent in op een klacht van N-Va en besliste dat de Brusselse gemeenten geen agenten meer kunnen benoemen, die geen attest van tweetaligheid kunnen voorleggen. Het Grondwettelijk Hof is de Franstalige spelletjes meer dan beu. Ook voor ons, het Vlaams Belang, is het allang duidelijk dat met de Franstaligen absoluut geen land te bezeilen valt, dat er geen staat te besturen valt. Wanneer gaat de N-VA eindelijk de conclusie trekken? Hoeveel uitspraken op hoeveel klachten hebben ze nog van doen?

Geen opmerkingen: