POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 16 november 2007

Waarom aangifte on web niet werkt?

Het lag in de bedoeling van de paarse regering (en zeker van de liberalen) om allerlei minder zware criminele feiten – fietsen- en winkeldiefstallen, minder zware vormen van vandalisme, enzovoort – niet langer manueel door een politieagent te laten opnemen in een procesverbaal, en dus het slachtoffer te dwingen een politiekantoor op te zoeken. Bedoeling was om de enorme administratieve rompslomp tot een minimum te beperken en deze aangiften voortaan elektronisch te laten gebeuren.

In deze – logische – redenering zouden vooral zelfstandigen die het slachtoffer werden van deze kleine, maar zeer vervelende vormen van criminaliteit, en tezelfdertijd gruwen van nog meer papierwerk, aangezet kunnen worden om – op afstand – aangifte te doen. Het subjectief onveiligheidgevoel (u weet wel, het onveiligheidgevoel werd opeens ‘subjectief’) zou er voorwaar door afnemen.

Op zich allemaal nobele betrachtingen, alleen kwam de realiteit roet in het eten gooien. In antwoord op mijn mondelinge vraag (14.11.2007) bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael het magere resultaat van het ‘Police-on-Web’-systeem, waar burgers op een elektronische manier aangifte van kleine misdrijven kunnen doen. Slechts 1.225 aangiften werden genoteerd in de 196 politiezones van dit land. Het ligt niet aan technische of informatieproblemen, want het systeem heeft voldoende lang proef gedraaid. Minister Dewael sprak zijn volle vertrouwen uit in dit ‘Police-on-Web’, maar vond ook dat de kostprijs – 880.000 euro! – gecompenseerd moest worden met een sensibiliseringscampagne. Bijna 30.000 Bef per elektronische aangifte: dan werkt je als overheid toch beter met politiemensen, vind u zelf niet?

Waarom het systeem geen groter succes kent? Zo komen we – meen ik toch – tot de kern van de zaak. Als het vervolgingsbeleid (mevrouw Onkelinx – PS) niet gelijkmatig loopt met het opsporingsbeleid, dan lukt het inderdaad niet. Ik kreeg de indruk dat ook de minister van Binnenlandse Zaken beseft dat zelfstandigen totaal niet te motiveren zijn om een diefstal zelfs on-line aan te geven, als het misdrijf achteraf niet wordt vervolgd. En daar zal zelfs het bovenste beste informaticasysteem niet veel aan veranderen.

Alleen een écht vervolgingsbeleid zal hier soelaas brengen. Vlaanderen eist het, maar Wallonië wil niet. Tijd dus voor een eigen justitiebeleid.

Geen opmerkingen: