POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 28 maart 2014

Op 4 jaar tijd 20% minder werkgelegenheid in textielsector

Eertijds een van de grotere en meer belangrijke industrietakken in België, en zeker in Vlaanderen, de textielsector, verloor op 4 jaar tijd opnieuw ongeveer 20% van de nog bestaande werkgelegenheid. In 2009 werkten nog 25.846 mensen voltijds in deze sector, in 2012 is dat aantal teruggelopen tot 20.047 VTE. Dat althans blijkt uit de cijfers die ik als antwoord kreeg op een schriftelijke vraag aan de Minister van Werk, mevrouw Monica De Coninck (sp.a).
Het aandeel van het Vlaams Gewest in de totale textielsector blijft – ondanks tegenvallende tewerkstellingscijfers – stijgen: zo was de tewerkstelling in de textielsector in het Vlaams Gewest in 2009 goed voor 77% van het totaal aantal tewerkgestelde werknemers in de textielsector op het Belgische grondgebied, in 2012 steeg dat cijfer tot 79%.

Nochtans werd ook het Vlaams Gewest niet gespaard van de collectieve ontslagen op het vlak van de textielsector: op 5 jaar tijd, tussen 2009 en 2013 (de eerste 10 maanden weliswaar), werden er 4.831 collectieve ontslagen in de textielsector genoteerd, waarvan er 59% in het Vlaams Gewest werden geregistreerd, 2.844 in totaal. In het Waals Gewest waren dat er 1.190 VTE, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 797. 

Geen opmerkingen: