POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 20 maart 2014

Minder laattijdige of niet ingediende aangiften belasting

Uit cijfers die ik van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), in antwoord op een schriftelijke vraag ontving, bleek dat de som van de niet ingediende belastingaangiftes en de laattijdige belastingaangiftes bij particulieren tussen einde 2010 (aanslagjaar 2009) en einde 2013 (aanslagjaar 2012) met ongeveer 8% is gedaald.
Er zijn nochtans opmerkelijke verschillen. Zo daalde het aantal niet-ingediende belastingaangiften over de betrokken periode met ongeveer 30%, van 325.080 niet ingediende aangiftes in 2010 tot 229.859 in 2012. Opmerkelijk is dat de toestand in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgen blijft baren. Waren in het Vlaams Gewest in 2009 bijvoorbeeld 33 mensen op 1.000 belastingplichtigen in de fout, dan bleek dat in het Waals Gewest 62 op 1.000 te zijn, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs 108. Die cijfers daalden, maar nog steeds blijven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest koplopers met 74 respectievelijk 45 zondaars op 1.000 belastingplichtigen. In het Vlaams Gewest is dat aantal geslonken tot 26,5.
Het aantal laattijdig ingediende aangifte steeg tussen 2010 en 2013 dan wel weer fors: een stijging van 30% (van 176.723 in 2010 naar 230.454). Het aandeel van Vlaanderen hierin bedraagt in 2013 54%, het Waals Gewest komt op 33% van het totaal laattijdig ingediende aangiftes en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tekent voor 12,5%.

Het aantal opgelegde boetes voor niet ingediende aangiftes in de personenbelasting verzesvoudigde op 4 jaar tijd: in 2009 werden er  1.224 boetes in België opgelegd, in 2012 niet minder dan 7.792 boete0s. Vlaanderen was in 2010 goed voor 50% van de boetes, en 37% van de overtredingen.  In 2013 tekende het Vlaams Gewest voor 40% van de niet ingediende aangiftes en betaalde het 45% van de opgelegde boetes. Het Waals Gewest is bezig aan een inhaalbeweging, maar het gaat langzaam. 

Geen opmerkingen: