POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 27 maart 2014

Ondanks verbod toch 31 polygame huwelijken geregistreerd

Het wetboek van internationaal privaatrecht (16 juli 2004) verbiedt in artikel 28 de registratie van feiten die onverenigbaar zijn met de Belgische openbare orde, en polygame huwelijken vallen daaronder. Ondanks dit formeel verbod gaf de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), in een antwoord op mijn vraag onlangs toe dat in België op 6 jaar tijd 31 polygame huwelijken werden geregistreerd.
Opmerkelijk is dat van die 31 polygame huwelijken er niet minder dan 11 geregistreerd werden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (35,5%), tegenover 14 in het Vlaams Gewest (45%) en 6 in het Waals Gewest (bijna 20%).
De Minister kon niet antwoorden welke gemeenten door haar diensten aangeschreven werden om aan te tonen dat één huwelijk intussen ontbonden was, of hoeveel burgers zich intussen in regel hadden gesteld.  De cijfers van 31 polygame huwelijken lijken trouwens aan de zeer lage kant, want in 2009 gaf de bevoegde schepen Monica De Coninck (sp.a) op een vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (Vlaams Belang) nog toe dat tot dit tijdstip in Antwerpen alleen al 45 polygame huwelijken waren geregistreerd.

De Minister gaf wel aan dat op 16 januari 2013 een omzendbrief naar de gemeentebesturen was gestuurd met betrekking tot de registratie van polygame huwelijken, waarin ze duidelijk stelde dat het de Belgische overheden verboden is over te gaan tot registratie. “Vanaf die datum werd elke registratie van een polygaam huwelijk door de gemeenten in het Rijksregister onmogelijk gemaakt”, aldus nog de Minister. In 2013 werden echter nog 2 polygame huwelijken geregistreerd, zo blijkt ui haar eigen cijfers. 

Geen opmerkingen: