POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 10 maart 2014

Jaarlijks 80.000 bestuurders zonder rijbewijs betrapt

Uit cijfers die de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), vrijgaf in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat sinds 2009 jaarlijks minstens 80.000 bestuurders door de politie worden onderschept, die zonder rijbewijs rondtoeren.
In 2008 waren dat er nog maar 68.376 of 187 per dag. In 2009 werden er dagelijks 225 onderschept, of in totaal 81.966. Ook de volgende jaren waren dat er minstens 80.000, een stijging dus van 17,5%. Opmerkelijk verder is de verdubbeling van het aantal geregistreerde inbreuken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar men in 2008 ongeveer 7.000 inbreuken vaststelde, een aantal dat verdubbelde tot 14.515 in 2011. Een cijfer dat in 2012 stijgt tot boven de 16.000.
Terwijl het aandeel van de inbreuken in het Vlaams Gewest daalde van 51% (in 2008) naar 48%, en in het Waals Gewest in dezelfde periode van 34% naar 30%, steeg het aandeel van bestuurders zonder rijbewijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar 20%.

Het Vlaams Belang heeft al die jaren aangedrongen op meer doorgedreven controles, omdat ongevallen veroorzaakt door bestuurders zonder rijbewijs vergoed worden door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, een fonds dat door iedereen (de bestuurders mét rijbewijs met andere woorden) wordt gespijsd. De bestuurders zonder rijbewijs moeten onverwijld uit het verkeer worden gehaald. 

Geen opmerkingen: