POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 21 maart 2014

4 bommeldingen per week in België

Het aantal door de politiediensten geregistreerde bommeldingen blijft ook in 2013 hoog, zo blijkt uit cijfers die ik van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), mocht ontvangen. In 2009 registreerde men bijvoorbeeld 133 bommeldingen per jaar, gemiddeld 2,5 per week, terwijl dat aantal in 2011 opgelopen was tot 240 – of bijna 5 per week. In 2012 waren er 217 en ook in 2013 bleef het aantal vrij hoog: 103 voor het eerste semester. Het aandeel van de bommeldingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt langzaam ten opzichte van het aantal in de andere gewesten: in 2009 werden 24% van alle bommeldingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd, in 2012 was dat aandeel gestegen tot 26%. Het aandeel van de bommeldingen in het Vlaams Gewest ten opzichte van het totaal bedraagt onveranderd 44%.
Ook wat het aantal bedreigingen betreft, noteerde de minister een duidelijke stijging. In 2009 waren er 49 gevallen, in 2010 reeds 75 bedreigingen, en het aantal liep verder op tot 104 in 2012, en 58 voor het eerste semester in 2013 – 116 op jaarbasis.

Wat de plaatsbestemming betreft, merk ik een forse toename op van bommeldingen die gericht zijn op privéwoningen (van 5 in 2009 tot 42 in 2012) en van de openbare weg (van 19 naar 31). Ook bij politiebureaus (van 4 gevallen naar 10 in 2012), bij ziekenhuizen (van 2 naar 11) en bij bestuurlijke gebouwen (van 2 naar 18) is er sprake van een duidelijke stijging in de loop van de jaren. 

Geen opmerkingen: