POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 25 maart 2014

Nog steeds 32 auto’s per dag gestolen en 6 vrachtwagens

Ondanks het feit dat het aantal geregistreerde voertuigdiefstallen in België lichtjes teruggelopen is – in 2010 ging het om 17.126 gevallen, in 2012 om 16.251 geregistreerde voertuigdiefstallen – blijft het aantal toch enorm hoog, zo blijkt uit de cijfers van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) op mijn schriftelijke vraag.
 In 2012 werden in België nog steeds 32 personenwagens per dag gestolen (11.775 op jaarbasis, tegenover 34 per dag in 2010 of 12.541). 5,5 moto’s werden van de rechtmatige eigenaars afhandig gemaakt, en 6 vrachtwagens verdwenen of werden gestolen.
De lijst van de top-5 van de gestolen personenwagens wordt nog steeds aangevoerd door Volkswagen (12% van alle gestolen voertuigen in 2012 tegenover 11,69% in 2010), Mercedes, Ford (dat stevig terugvalt van 9,36% in 2010 naar 6,72% in 2012), BMW en Renault.
Verontrustend is het feit dat steeds minder gestolen voertuigen nog worden teruggevonden: in 2010 werden 9.503 voertuigen teruggevonden, een aandeel van bijna 56%, terwijl het aandeel niet teruggevonden voertuigen tussen 2010 en 2012 steeg van 44,5% naar 48%. Tweede verontrustende maar duidelijke tendens is het aantal gestolen voertuigen dat in het buitenland wordt teruggevonden: in 2010 waren dat er 516, in 2012 waren dat er al 782, waarmee het aandeel in het buitenland teruggevonden voertuigen steeg van 6,24% naar 9,13% in het totaal aantal teruggevonden voertuigen.

Als we tot slot naar het gewest kijken waar de gestolen voertuigen worden teruggevonden, dan valt het bijzonder hoge aandeel op van teruggevonden voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 22% in 2010, 21% in 2012). In het Waals Gewest worden ongeveer 46% van alle teruggevonden gestolen voertuigen ontdekt, en in het Vlaams Gewest ongeveer 33%.  

Geen opmerkingen: