POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 5 december 2012

Op 4 jaar tijd 18% meer diabetespatiënten


Uit cijfers, die de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), verstrekte op mijn schriftelijke vraag blijkt dat het aantal diabetespatiënten om amper 4 jaar tijd – de cijfers spreken van 2008 tot en met 2011 – met niet minder dan 18% is gestegen. Een half miljoen burgers van dit land lijden aan diabetes, een enorm aantal.
Per leeftijdscategorie gemeten, lijken vooral mensen tussen 65 en 69 aan een gestegen risico onderhevig: in het Vlaamse Gewest was een stijging op 4 jaar tijd merkbaar van 28%, in het Waalse Gewest was er sprake van een stijging van 34%.
Het aantal diabetespatiënten dat nood heeft aan insuline, is vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestegen, een stijging van 28% op 5 jaar tijd, terwijl dat aantal in het Vlaams en Waals Gewest met 19 en 15% is gestegen. De stijging van het aantal diabetespatiënten dat geen nood heeft aan insuline, is dan weer het sterkst in het Vlaams (+36%) en het Waals Gewest (+35%).
Opmerkelijk tenslotte is het regionale verschil: in het Vlaams Gewest lijdt gemiddeld 4,2% van de bevolking aan diabetes, terwijl in het Waals Gewest 5,4% van de bevolking diabetespatiënt is. 

Geen opmerkingen: