POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 6 december 2012

Er zijn grenzen aan de solidariteit


Terwijl in andere Europese landen in alle openheid debatten gevoerd worden over financiële transfers en de mogelijkheden om hieraan een einde te stellen, om de transfers met andere woorden af te bouwen (Catalonië, Schotland, West- en Oost-Duitsland) lijkt het wel alsof een maatschappelijk debat hierover in België nauwelijks of niet tot stand komt.
De groep Pro Flandria, het netwerk van Vlaamse ondernemers en academici, bracht daarom – onder de bezielende leiding van voorzitter Kurt Moons en professor Hans Verboven – een boek uit met als sprekende titel “Vlaanderen en Europa. Grenzen en noodzaak van solidariteit”. Gerenommeerde wetenschappers en politici als Hans-Werner Sinn, Frits Bolkestein en Geert Janssens werkten eraan mee.
Solidariteit, aldus de auteurs, mag geen verplichting zijn, en ook geen blanco cheque zonder resultaatverbintenis. “Solidariteit die als morele imperatief wordt opgedrongen, is immorele solidariteit. Veeleer dient men solidariteit op basis van een contract of verzekeringspolis te definiëren, dus onderworpen aan voorwaarden en verplichtingen”, aldus een verslag in De Tijd (19.10.2012).
De solidariteitsmechanismen in België voldoen niet aan de grondbeginselen, waaraan elk verzekeringscontract moet voldoen. Een premie bijvoorbeeld die in verhouding tot het risico staat, subrogatie, risico-inperking, vrijstelling en uitsluiting bij grove nalatigheid. De inkomensstromen van het noorden naar het zuiden ontnemen echter ook de prikkel bij de Walen om er iets aan te doen.
Vlaanderen zit ook met een Europese solidariteitsstroom opgezadeld, maar de stroom van noord naar zuid in Belgisch staatsverband is veel duurzamer en duurt al veel langer. De auteurs waarschuwen dan ook terecht: “De gevolgen van een belgicisering van Europa zouden desastreus zijn”.  Om het uiteenvallen van de Europese Unie te vermijden, dient men zich goed te bezinnen over de efficiëntie en billijkheid van de huidige solidariteitsmechanismen.
Heeft u zin om het boek te bestellen? Hans Verboven (red.), Vlaanderen en Europa. Noodzaak en grenzen van solidariteit, Uitgeverij Pelckmans, 2012,  280 blz., ISBN 978-90-289-7001-4, € 22,50

Geen opmerkingen: