POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

zondag 25 april 2010

Open Brief aan Stadsbestuur Roeselare: stop de verwarring nu!

Vanaf het prille begin heeft het Vlaams Belang, in de gemeenteraad en op straat, met veel kritische zin het nieuwe parkeerbeleid tegen het licht gehouden. Men zal zich herinneren dat onze fractie het op de gemeenteraden in 2009 al had over één grote financiële hold-up op de Roeselarenaars.
Maar wat sinds de jongste gemeenteraad van 19 april aan verwarring boven het hoofd van elke Roeselarenaar hangt, tart toch wel elke verbeelding. Op de gemeenteraad werd immers door het College van Burgemeester en Schepenen gezegd dat de n.v. Parkeren Roeselare pas vanaf 12 april 2010 over de machtiging van de Privacycommissie beschikken om personengegevens van ons allemaal op te slaan en te verwerken. Terwijl dat de bvba OPC over een machtiging beschikt sinds 12 april en de n.v. Parkeren Roeselare misschien zelfs helemaal geen machtiging op eigen naam heeft. Het spreekt vanzelf dat iedereen, elke burger die in de tussenperiode van 1 maart 2010 (einde van het gedoogbeleid) en 12 april 2010 beboet werd, met vragen zit of hij de boete al dan niet moet betalen. Het spreekt vanzelf dat iedereen zich vragen stelt of boetes, die werden opgemaakt aan de hand van een parkeerbeleid, dat er onder andere voor zorgde dat een niet gemachtigd bedrijf personengegevens opsloeg, wel rechtsgeldigheid bezitten.Het Vlaams Belang Roeselare roept, na zoveel onduidelijkheid over het parkeerbeleid in deze stad, na het uitschrijven van waarschijnlijk duizenden ‘boetes-waaraan-een-geurtje-hangt” het College van Burgemeester en Schepenen op:- om onmiddellijk met de n.v. Parkeren Roeselare in overleg te gaan;

- om bij de n.v. Parkeren Roeselare aan te dringen op het vernietigen van de nog niet betaalde boetes tussen 1 maart 2010 en 12 april 2010;

- en om bij de n.v. Parkeren Roeselare aan te dringen op het terugbetalen van de reeds betaalde retributies/boetes in de bedoelde tussenperiode, en dit wegens het – op zijn zachtst uitgedrukt – ‘rechtsonzeker’ karakter van de boetes.De twee onderschrijvende raadsleden Herman De Reuse en Peter Logghe, die overtuigd zijn dat de boetes ongeldig zijn, verzekeren bij deze dat ze de door de n.v. Parkeren Roeselare uitgeschreven boetes (enerzijds op 1 april (Herman De Reuse) anderzijds op 3 april voor Peter Logghe) niet zullen betalen. Vrijdagnamiddag 23 april 2010 legden zij bij de politie klacht neer.

1 opmerking:

Kobe zei

Geachte,

ik ben tewerkgesteld ergens bij het station van Roeselare (Stationsplein), en moet dus dus ook iedere dag de last van de blauwe zone ondergaan. Ik heb tevens vernomen, en ben zo op uw blog gestoten, dat er iets niet rechtgeldig was met de firma NV Parkeren. Ik heb op 9/3/2010 een boete gekregen (waarschijnlijk omdat ik tussen het werk door even vergeten was mijn schijf te verdraaien, en zodoende een tiental minuten te laat was). Ik heb zonet de parkeershop gecontacteerd waar ik op een hoogst onvriendelijke toon te horen kreeg dat die geruchten over ongeldige boetes onwaar waren en dat ik 'maar moest geloven wat ik wilde'. Daarna heb ik de politie gecontacteerd om te vragen of zij iets meer weten aangaande deze 'valse boetes'. Daar konden ze mij ook niet verder helpen. Graag zou ik op de hoogte gehouden worden van wat er verder zal gebeuren. Want als er enige kans is dat ik mijn geld kan terugzien van die firma, dan zal ik het er zeker niet bij laten!

Mvg, Kobe