POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 15 april 2010

Nog eens over de kostprijs van de migratie – wanneer in België hierover een debat?


“Op de economische aspecten van de immigratie berust een moreel en politiek taboe. Men mocht het niet ter sprake brengen. Alles mocht worden becijferd, behalve de immigratie. De rendabiliteit van de immigratie was een heilig taboe. De sociale en morele gevolgen van deze houding waren zowel voor de immigranten als voor de autochtonen desastreus”.


Aan het woord is Afshin Ellian, een Nederlandse rechtsgeleerde, dichter en filosoof van Iraanse afkomst. Hij is een scherp commentator van de Nederlandse zogenaamde multiculturele samenleving, en neemt vooral de totalitaire trekjes van de islam op de korrel. Hij schrijft vlotte, maar onderbouwde stukken in het Nederlandse weekblad Elsevier.


Nederland zit volop in het debat over de kostprijs van de migratie. Een debat met veel morele kantjes, want: “de immigranten werden lange tijd ingegeven dat hun ouders slachtoffers waren van de Nederlandse samenleving. Zij zouden heel hard hebben gewerkt en een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan de bloei van de Nederlandse economie”. Er werd de migranten met andere woorden geen enkele ruimte gegeven voor zelfkritiek en bezinning. “Het linkse blok werd het natuurlijke oord waarin de immigranten thuishoorden. Links moest hen verdedigen. Een wederzijdse gijzeling. Ondertussen ging het ook niet goed met de integratie: de werkloosheid, de toename van de criminaliteit, de opkomst van de politieke islam”.Maar Nederland heeft dus nu een debat over de kostprijs van de migratie. Dankzij de Nederlandse immigratiedeskundige Syp Wynia. Hij heeft de kosten berekend. “Niemand durfde de kosten van de immigratie berekenen. Elsevier heeft het aangedurfd. De totale kosten van de immigratie van niet-Westerse allochtonen (afgelopen 40 jaar) is een negatief saldo van 216,4 miljard euro. Alleen al in 2009 bedroeg het negatief saldo 12,7 miljard euro. Ik ben echt sprakeloos. Met dat 216 miljard euro kon Nederland van Marokko en delen van Turkije een Monaco maken. Hier begint het morele probleem”, aldus auteur Ellian.


Maar gidsland Nederland is ons weer voor, ook nu weer. In Nederland is een debat mogelijk, een sereen debat. Een debat dat naar de kern van de zaak gaat: het totale faillissement van een elite die gedurende tientallen jaren deze toestand heeft laten voortwoekeren zonder in te grijpen. In Nederland is een debat mogelijk. In België mag men zelfs nog niet eens migranten met groeiende criminaliteit verbinden…België: het meest vrije land van het Westen? Ik denk het niet. Leve Nederland!

1 opmerking:

Drs. Johan Arendt Happolati zei

Heer Logghe,
Inderdaad, als men bedenkt wat wij met al dat schoon geld hadden kunnen doen. Nu is de ellende niet meer te overzien.
En het houdt maar niet op. Er is echter een sprankeltje hoop: sommige politieke commentatoren durven nu al schrijven dat er een probleem is. Het wachten is nu op de o zo nodige maatregelen.
Met vriendelijke groeten,
De Drs.